Toodete müük

1. Ettevõte annab kliendile loa levitada Mihi kaubamärgi tooteid, mis on toodetud ja pakendatud ettevõtte tellimusel.

 

2. Ettevõtte toodetud tooted ei tohi põhjustada kahju, kui neid kasutatakse vastavalt nende eesmärgile, juhistele ja kehtivusaja lõpptähtajale. Kõik ettevõtte tooted on sertifitseeritud vastavalt tootjariikide standarditele ja normidele, mis annab garantii nii konsultandile kui ka ettevõttele.

 

3. Ettevõte jätab endale õiguse muuta hindu, tootevalikut ja maksetingimusi. Ettevõte ei hüvita hindade või tootesortimendi muutmisest tulenevaid kahjusid.

 

4. Konsultant võib isikliku tellimuse eest tasumisel kasutada kampaaniakontole krediteeritud raha tasuna vastavalt tasustamiskavale (CP) 65% tellimuse koguväärtusest. Kui sooduskontol olevate vahendite summa on suurem kui 65% tellimuse väärtusest, võib ülejäänud tasu kasutada tulevaste tellimuste eest tasumiseks. See reegel kehtib ainult juhul, kui konsultandil ei ole ettevõttega kehtivat teenuslepingut.

 

5. Toodete jaemüük on keelatud:

- eksponeerides neid kaupluse ekspositsioonis ja/või pakkudes neid piiramatule arvule inimestele mis tahes jae- või hulgimüügipunktis (sh kauplused, turud, stendid, kioskid jne);

- turuplatside (allegro, olx jne.), veebipoodide kaudu madalama hinnaga kui käesolevas kataloogis ja/või ettevõtte ametlikul kodulehel.

 

6. Keelatud on paigutada teavet kingituste, allahindluste, kampaaniate kohta veebilehe omanikult ilma ettevõtte nõusolekuta.

 

7. Vastutus punktide 5 - 6 rikkumise eest toob kaasa:

Teise tuvastatud rikkumise korral karistusena 50% tasu mahaarvamine arveldusperioodi tasust vanemjuhi tasandil või hoiatus/konsultandi numbri eemaldamine vanemjuhist madalamal tasandil ja hoiatus tema ülemale direktorile.

 

8. Konsultantide osalemist näitustel ja (piiratud kestusega) reklaamiüritustel ei loeta jaemüügiks ja see ei kujuta endast ärieeskirjade rikkumist.

 

Logi sisse

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.