Koostöö ostjaga

1. Ostja ei ole ettevõtte töötaja.

2. Ostja peab austama otsemüügisüsteemi ja mitte müüma mihi tooteid jaemüügipunktide kaudu ja/või ostja hindadest madalamate hindadega. Nende reeglite rikkumise korral jätab ettevõte endale õiguse eemaldada see number andmebaasist ilma hoiatuseta.

3. Keelatud on müüa tooteid vitriinile paigutades ja/või piiramatule hulgale inimestele pakkudes tooteid mis tahes hulgi- ja jaemüügikohtades (sh kauplused, turud, kioskid, kioskid jne).

4. Keelatud on müüa tooteid Ostja veebipoodide ja veebilehtede kaudu, kui toodete hind on madalam kui käesoleva kataloogi hind.

5. Keelatud on kasutada mihi ostjate võrgustikku (mis on veebilehel registreeritud), et reklaamida ja müüa MLM-ettevõtete tooteid, millel on sama või sarnane sortiment.

6. Ostja on kohustatud teavitama oma kliente korrektselt ettevõtte toodete kvaliteedist, kasutamisest ja koostisest, samuti kaupade kättesaadavusest laos. Samas peab ta alati juhinduma teabest, mis on ettevõtte reklaami- ja teabematerjalides või toote pakendil. Ostja on kohustatud hüvitama kliendile kahju, mis on põhjustatud tema ebaõigest teabest.

7. Ostjal ei ole õigust taotleda koos ostupakkumisega või registreerida teiste Ostjate Klientidele ja Uustulnukatele ning segada teiste Mentorite Ostjate võrgustiku tööd.

8. Koostööleping mihiga ei ole tööleping. Ettevõtlusvõimaluse tutvustamisel peab Ostja rõhutama, et see annab võimaluse alustada oma iseseisvat ettevõtlust. Ostjal ei ole õigust tegutseda ja anda kohustusi ettevõtte nimel.

9. Ostja peab oma töös juhinduma kõigist seadustest, koodeksist ja ettevõtte äritegevust reguleerivatest reeglitest ning mitte ohustama ennast ja ettevõtet kliendi ja ühiskonna silmis.

10. Mentor vastutab isiklikult tema poolt kaasatud ostjate, nende koolituse ja hariduse eest.

11. Ostjal ei ole õigust ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta anda intervjuusid Ettevõtte tegevuse kohta meedias, sealhulgas Internetis. Samuti ei ole Ostjal õigust toota Ettevõtte reklaammaterjale.

12. Negatiivseid avaldusi ettevõtte ja klientide kohta, mis on avaldatud meedias, sealhulgas internetis, peetakse mihi eetikanormide tõsiseks rikkumiseks.

13. Ettevõtte märkide ja sümbolite kasutamine on lubatud ainult ettevõtte kirjalikul loal. Kaubamärki, logo ja nime tohib kasutada ainult ettevõtte poliitika raames.

14. Kõik ettevõtte trükitud materjalid, videod, fotod, kujundused, muusika ja luule on kaitstud autoriõigusega ning neid ei tohi täielikult ega osaliselt reprodutseerida ilma ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ettevõtte ametlikelt veebilehtedelt ja kanalitelt, samuti sotsiaalvõrgustike ametlikelt lehekülgedelt pärit teksti- ja videomaterjale tuleb reprodutseerida ilma teavet moonutamata, ainult allikale viidates.

Logi sisse

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.