Koostöö juhendaja ja direktoriga

1. Ostjal võib olla ainult üks registreerimisnumber ja üks mentor. Igal ostjal on üks Mentor, erandjuhtudel, isiklikul taotlusel, võib Ostja olla registreeritud ilma Mentorita. Kui Ostja ei tea Mentori isiklikku numbrit või registreerib end ise, määrab ettevõte tema Mentori automaatselt turunduskavas osalejate hulgast territoriaalselt.

2. Mentorina ei ole Ostjal mingil juhul õigust pakkuda oma struktuuri registreerimist juba registreeritud Ostjale.

Kui ostja ümberregistreerimise fakt on kindlaks tehtud, sealhulgas sugulaste isikuandmete alusel, kustutatakse uus registreerimisnumber teises struktuuris, ilma et kustutatud numbri andmeid salvestataks. Mentorile, kelle struktuuris toimus ümberregistreerimine, määratakse trahv 50% viimase arveldusperioodi turundusplaani kohasest tasust, korduva rikkumise korral - trahv 100% viimase arveldusperioodi tasust. Kolmanda rikkumise korral Ettevõtte tööreeglite rikkumine - registreerimisnumbri eemaldamine ja kõigi varem saavutatud privileegide kaotamine.

Ostja direktorile - mentorile tehakse hoiatus. Ostja(te) korduva uuesti allakirjutamise fakti paljastamine juba hoiatatud direktori struktuuris toob kaasa trahvi 100 % suuruse etteteatamata tasu ulatuses, mis arvestatakse järgmises arveldusperioodis.

Direktor - mentor on kohustatud teavitama ettevõtet kirjalikult oma struktuuris ümberregistreerimisest ja taotlema oma struktuuris ümberregistreeritud ostja andmete kustutamist, sellisel juhul vabaneb ta vastutusest.

3. Mentor on kohustatud teavitama ettevõtte juhtkonda kõigist tema isiklikus rühmas esinevatest ettevõtte reeglite rikkumistest.

4. Juhendaja on kohustatud järgima ettevõttes kehtivaid eeskirju ja täiendavaid juhiseid, mis on avaldatud ettevõtte ametlikes väljaannetes ja materjalides.

5. Mentor peaks tegema oma grupiga igakuist tööd: arendama gruppi, meelitades uusi Ostjaid; aitama, juhendama, motiveerima oma Ostjaid, hoidma oma Ostjatega pidevat kontakti, teavitades neid grupi koosolekutest, tundidest ja koolitustest;

6. Juhendaja on kohustatud tutvustama Ostjatele ettevõttes kehtivaid eeskirju ning jälgima oma grupi Ostjate koostööd nende eeskirjadega.

7. Alates staatuse kinnitamisest ei ole ettevõtte direktoril õigust teha koostööd MLM-ettevõtetega või otsemüügiettevõtetega, mis müüvad sama või sarnast sortimenti, ega kaasata sellesse tegevusse ettevõtte võrgustiku ostjaid.

8. Juhime tähelepanu, et ettevõtte ja ostja vaheline partnerlus, alates partneri staatusest ( 12% turundusplaani alusel), võib vormistada teenuslepinguga, mille alusel kantakse turundusplaani alusel arvutatud tasu ostja arvelduskontole.

 

 

Logi sisse

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.