Registreerimine ja isikuandmed

1. Ostjaks saamiseks peate täitma mihi.care veebisaidil registreerimisvormi, mille järel saate SMS-i registreerimisnumbri ja salasõna, et siseneda oma isiklikule kontole veebisaidil. Ilma telefoninumbri kinnitamiseta (verifitseerimiseta) loetakse registreerimine mittetäielikuks. Ärge kaotage oma registreerimisnumbrit ja salasõna, neid vajate edaspidiseks veebilehele sisselogimiseks.

2. Registreerimata klient võib osta tooteid ettevõtte veebilehelt kataloogihinnaga, kuid ei saa osaleda turunduskavas.

3. Saate saada mihi kliendiks alates 16. eluaastast.

4. Ostjal võib olla ainult üks registreerimisnumber ja üks mentor. Igal ostjal on üks Mentor, erandjuhtudel, isiklikul taotlusel, võib Ostja olla registreeritud ilma Mentorita. Kui Ostja ei tea Mentori isiklikku numbrit või registreerib end ise, määrab ettevõte tema Mentori automaatselt turunduskavas osalejate hulgast Leader-tasandilt 8% territoriaalsel põhimõttel.

Sugulased (vanemad, abikaasad, vennad ja õed) võivad sõlmida perelepingu (link materjali jaoks), mis tähendab kahe sugulase registreerimist ühele numbrile, kellest üks on esimene numbriomanik, teine teine teine numbriomanik.

5. Kui uus Ostja ei ole alates registreerimise hetkest teinud 3 arveldusperioodi jooksul ühtegi isiklikku tellimust, jätab Ettevõte endale õiguse tema numbri hoiatamata andmebaasist eemaldada. Ostja uus registreerimine on sellisel juhul võimalik kohe pärast numbri eemaldamist, üldistel alustel iga Mentori struktuuris.

6. Kui Ostja on pärast registreerimist teinud isikliku tellimuse/tellimusi, kuid viimase tellimuse tegemisest on möödunud 10 perioodi, jätab ettevõte endale õiguse eemaldada number andmebaasist ilma hoiatuseta. Ostja uus registreerimine on sellisel juhul võimalik kohe pärast numbri eemaldamist, üldistel alustel mis tahes Mentori struktuuris.

7. Ostja saab oma numbri andmebaasist eemaldada isikliku taotluse alusel. Sellise Ostja ja temaga samal aadressil elavate sugulaste tegevuse jätkamine ettevõttes on võimalik aasta pärast numbri eemaldamist andmebaasist. Kui registreerimine toimub varem kui üks aasta pärast numbri kustutamist, kustutatakse Ostja ja/või tema sugulaste andmed Ettevõtte andmebaasist.

8. Kui Ostja registreerimisnumber eemaldatakse mingil põhjusel Ettevõtte andmebaasist, kantakse Ostja struktuur üle kõrgemale Mentorile. Kui struktuurijuhi ja kõrgema struktuurijuhi number kustutatakse Ettevõtte reeglite rikkumise tõttu (Ostjate ümberregistreerimise, teises võrguettevõttes töötamise, Ettevõtte toodete jaemüügi jms korral), blokeeritakse tema registreerimisnumber (Juhi perekonnanimi, nimi ja isanimi asendatakse "mihi"), säilitades samal ajal struktuuri. Samal ajal ei kanta sellise direktori poolt üles ehitatud struktuuri üle kõrgemal positsioonil olevale isikule.

9. Kui Ostja registreerimisel on Mentori numbris tehtud viga, saab seda parandada 3 tööpäeva jooksul alates registreerimise kuupäevast. Selleks tuleb esitada taotlus Ettevõtte veebilehel rubriigis "Tagasiside". Taotluse esitab Ostja, kes tegi vea. Tähelepanu! Viga parandatakse ainult siis, kui Ostjal puudub struktuur ja ta on süsteemis registreeritud hiljem kui tema tulevane Mentor. Vea parandamine pärast 3 tööpäeva möödumist registreerimise kuupäevast on erandjuhtudel võimalik Ettevõtte otsusel, kirjalikul nõusolekul Mentoriga, kelle struktuuri Ostja ekslikult registreerus. Registreerimisviga saab taotleda 2 perioodi jooksul alates registreerimise hetkest.

Ostja üleandmine koos struktuuriga ühelt Mentorilt teisele on keelatud!  Erandjuhtudel on ettevõtte all üleminek võimalik praeguse Mentori ja kolme kõrgema direktori nõusolekul struktuuris.

 

Logi sisse

Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.