Затваряне на каталога: д. ::

Семеен договор

Купувачът може да сключи семеен договор с компанията, който предвижда включването на второ лице в съществуващия регистрационен номер на купувача.

Семейният договор може да бъде сключен от ниво директор. В процеса на изготвяне на семейния договор е важно да се посочи първият (основният) притежател на регистрационния номер. На това лице се присвоява структура. В случай на спор или прекратяване на семейния договор, структурата винаги остава присвоена на първия (основен) Притежател на регистрационния номер.

Договорът за услуги може да бъде издаден на всеки притежател на семеен договор. Замяна на участници (първи и втори) след сключването на семейния договор не се извършва.

Семейният договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двамата притежатели на номера. В същото време структурата не се разделя между участниците в "семейния договор", а регистрационният номер се присвоява на първия ("основен") притежател на номера.

Семейният договор се сключва, ако второто лице не е регистрирано в структурата на друг ментор към момента на регистриране на семейния договор. Дружеството си запазва правото да удовлетвори искането за сключване на семеен договор или да го откаже, без да посочва причина.

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.