Затваряне на каталога: д. ::

Сътрудничество с купувача

1. Купувачът не е служител на Дружеството.

2. Купувачът е длъжен да спазва системата за директни продажби и да не продава продуктите mihi чрез обекти за търговия на дребно и/или на цени, по-ниски от цените на Купувача. В случай на нарушаване на тези правила Дружеството си запазва правото да премахне този номер от базата данни без предупреждение.

3. Забранява се продажбата на продукти чрез поставянето им на витрина и/или предлагането им на неограничен брой хора във всички обекти за търговия на едро и дребно (включително магазини, пазари, сергии, павилиони и др.).

4. Забранява се продажбата на продукти чрез онлайн магазини и уебсайтове на Купувача, ако цената на продуктите е по-ниска от цената в настоящия каталог.

5. Забранено е използването на мрежата от купувачи на mihi (регистрирани в сайта) за популяризиране и продажба на продукти на MLM компании със същия или подобен асортимент.

6. Купувачът е длъжен да информира коректно своите клиенти за качеството, приложението и състава на продуктите на Дружеството, както и за наличността на стоките на склад. В същото време той трябва винаги да се ръководи от информацията, която се съдържа в рекламните и информационните материали на Дружеството или върху опаковката на продукта. Купувачът е длъжен да обезщети Клиента за вредите, причинени от неговата неправилна информация.

7. Купувачът няма право да кандидатства с оферта за покупка или да се регистрира при Клиенти и Новодошли на други Купувачи и да пречи на работата на мрежата от Купувачи на други Ментори.

8. Споразумението за сътрудничество с mihi не е трудов договор. Когато представя бизнес възможност, Купувачът трябва да подчертае, че тя предоставя възможност за започване на собствен независим бизнес. Купувачът няма право да действа и да поема задължения от името на Дружеството.

9. В работата си Купувачът трябва да се ръководи от всички закони, Кодекса и Правилата, уреждащи воденето на бизнес в Дружеството, и да не компрометира себе си и Дружеството в очите на Клиента и обществото.

10. Наставникът носи лична отговорност за привлечените от него купувачи, за тяхното обучение и образование.

11. Купувачът няма право, без предварителното писмено съгласие на Дружеството, да дава интервюта относно дейността на Дружеството в медиите, включително в интернет. Купувачът също така няма право да изготвя рекламни материали на Дружеството.

12. Негативните изявления за Дружеството и Клиентите, публикувани в медиите, включително в интернет, се считат за сериозно нарушение на етичните стандарти на mihi.

13. Използването на знаци и символи на Дружеството е разрешено само с писменото разрешение на Дружеството. Търговската марка, логото и името трябва да се използват само в рамките на политиката на Дружеството.

14. Всички печатни материали, видеоклипове, снимки, дизайн, музика и поезия на Дружеството са защитени от закона за авторското право и не могат да бъдат възпроизвеждани изцяло или частично без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Текстовите и видеоматериалите от официалните уебсайтове и канали на Дружеството, както и от официалните страници на социалните мрежи, трябва да се възпроизвеждат, без да се изопачава информацията, само с посочване на източника.

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.