Затваряне на каталога: д. ::

МАРКЕТИНГ ПЛАН

Маркетинг план – обяснение на термините  

 

 Регистриран Клиент – лице, което се е регистрирало в Сайта на Дружеството, притежаващо собствен регистрационен номер и право да закупува продукти с 20% отстъпка за поръчки на стойност до 140 BGN, с 25% отстъпка за поръчки на стойност от 140 BGN, с отстъпка 30% за поръчки на стойност от 290 BGN в каталожни цени.

Регистрираният Клиент се премахва от базата данни на Дружеството след 10 отчетни периода на неактивност (без покупки).

             Каталожна цена – актуалната цена на стоката във валутата на държавата с ДДС, посочена в каталога, определена в един отчетен период.
 

               Цена на консултанта  актуалната цена на стоката във валутата на държавата с ДДС след приложената отстъпка в размер на  20, 25 или 30% в зависимост от сумата на поръчката.

Директор - Консултант, който е изпълнил квалификационните критерии за получаване на титлата: OЛГ от 10 000 BGN/ЛO от 50 BGN.

17% Директорска кошница - група от прекия наставник на Директора с ОЛГ под 5000лева.

Регистрационен номер – уникален номер, признат на Регистриран Клиент по време на регистрацията в Дружеството.

Отчетен период – 21-дневен период, по време на който действат определени промоции и каталожни отстъпки, както и период за изпълнение на условията на Маркетинг плана.

Маркетинг план – документ, в който са описани правилата за сътрудничество с Дружеството, тоест определящ нивата, статусите, условията за тяхното постигане, възнагражденията, премиите и др.

Лична Група (ЛГ) – Регистрирани Купувачи, които Консултантът е придобил и регистрирал лично, както и Лични Групи на Регистрирани Клиенти, с изключение на Директорските Групи.

Директорска Група (ДГ) – Личната Група (ЛГ) на Директора.

Евро (Є)– валута, в която се измерва оборота от продажбата на продукти. Обменният курс на Еврото за валутата на всяка държава се определя от Дружеството в съответствие с обменния курс, близък до официалния.

Оборот от Продажбата (ОП) – оборотът за закупени продукти в даден отчетен период, изчислен в Евро и местна валута в цените на консултанта.

Личен Оборот (ЛО) – сумата от лични поръчки на Консултанта в даден отчетен период, изчислена в Евро и местна валута.

Оборот на Личната Група (ОЛГ) – сума от Личните Обороти на всички Консултанти от Личната Група и Вашия Личен Оборот (ЛО) в даден отчетен период, изчислена в Евро и местна валута.

Оборот на Групата (ОГ) – сумата от Личните Обороти на всички Консултанти в структурата, включително ОЛГ на Партньорските Групи и Вашия Личен Оборот (ЛО) в дадения отчетен период.

Квалификация – изпълнение от Консултанта на условията за получаване на статуса Директор и по-висок.

Отворена Квалификация – изпълнение от Консултанта на условията за получаване на статуса Директор и по-висок за първи път.

Затворена Квалификация – изпълнение от Консултанта на статуса Директор и по-висок през 6 периода на фактуриране от последните 12

Статутът на директор и по-висшестоящ се дава за 12 периода.

Ако директор (или по-високопоставен) не е потвърдил статута си за последните 12 периода, той губи привилегиите на статута си (подаръци за празници, участие в програми, класации и събития за директори и др.)

 

За да се поднови статутът, е необходимо поне веднъж да се изпълнят условията на МП за изгубения статут. След това статутът ще бъде присвоен отново за 12 периода.

Възнаграждение – заплащане, размерът на което зависи от Оборота от Продажбата (ОП) на Вашата Лична Група и на Вашия Личен Оборот.

 

Алгоритъм за изчисляване на възнаграждението

 

Възнаграждението на Директора се състои от сумата на:

1.       Възнаграждение за оборота на Личната Група (ЛГ);

2.       Директорски Бонуси (възнаграждение за оборота от покупките на Директорските Групи (ДГ)

3.       Бонуси за квалификация (бонуси за постигане на нови статуси);

4.       Родителски бонус.

 

1.       Изчисление на възнагражденията за Оборота от Продажбата на Личната Група (ЛГ)

 

Възнаграждението се изчислява в зависимост от това, доколко са изпълнени условията, определени в таблица 1. Процентът на натрупване се увеличава с увеличаването на ОЛГ.

Таблица 1: условия за изплащане на възнаграждението

Ниво

ЛО (BGN)

ОЛГ (BGN)

Процент на изплащаното възнаграждение

1.       Клиент

 

до 200

0

2.       Консултант

50

200 и повече

2%

3.       Съветник

500 и повече

4%

4.       Старши Съветник

1 000 и повече

6%

5.       Лидер

2 000 и повече

8%

6.       Старши Лидер

3 000 и повече

10%

7.       Партньор

4 000 и повече

12%

8.       Зам. директор

6 000 и повече

14%

9.       Директор

          10 000 и повече

17%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2: изчисляване на процента от възнаграждението в зависимост от постигнатото ниво

Ниво

Процент на възнаграждението

ОЛГ (BGN)

Процентни разлики между Вашето възнаграждение и възнаграждението на Вашите Консултанти

Директор

17%

10 000 и повече

 

Вице-директор

14%

6 000 и повече

 

3%

Партньор

12%

4 000 и повече

 

2%

5%

Старши Лидер

10%

3 000 и повече

 

2%

4%

7%

Лидер

8%

2 000 и повече

 

2%

4%

6%

9%

Старши Съветник

6%

1 000 и повече

 

2%

4%

6%

8%

11%

Съветник

4%

500 и повече

 

2%

4%

6%

8%

10%

13%

Консултант

2%

200 и повече

 

2%

4%

6%

8%

10%

12%

15%

Клиент

0%

до 200

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

17%

 

Пример: Старшият Лидер постига оборот от продажбата в размер на 3 200 BGN. Неговата структура включва:

·         2 Консултанти – 2%, с Оборот от Продажбата на ниво 480 BGN.

·         1 Съветник – 4%, с Оборот от Продажбата на ниво 720 BGN.

·         Клиенти с Оборот от Продажбата на ниво 2 000 BGN.

 

Изчисление на възнаграждението на Старшия Лидер:

·         480 BGN х (10% - 2%) = 480 BGN х 8% = 38,4 BGN  – възнаграждение на Старшия Лидер за Консултантите 2%

·         720 BGN х (10% - 4%) = 720 BGN х 6% = 43,2 BGN– – възнаграждение на Старшия Лидер за Съветника 4%

·         2 000 BGN х 10% = 200 BGN – възнаграждение на Старшия Лидер за Клиентите

·         38,4 BGN +43,2 BGN+ 200 BGN= 281,6 BGN — общо възнаграждение на Старшия Лидер

 

Вашето възнаграждение представлява разликата между процентите от възнаграждението на Вашето ниво и нивото на Вашите Консултанти.

 

 

 

2.       Директорски Бонуси

 

На Консултант, който е изградил Директорски Групи 17%, се признава Директорски Бонус за техния Оборот на Лична Група (ОЛГ). В случай, когато в състава на Личната Група на Консултанта има Директорски Групи 17%, на Консултанта се признава договорен статус „Директор”, за период една година след като той изпълнени изискванията, които го квалифицират за постигане на статуса.

 

Таблица  3: условия за получаване на Директорски Бонуси

Статус

Брой Директорски

Групи

ОЛГ (BGN)

Възнаграждение от линия

 

1

2

3

4

5

Директор

0

10 000

 

 

 

 

 

Старши Директор

1

 5 000

5%   

 

 

 

 

Структурен Директор

2

 5 000

5%

1%

 

 

 

Бизнес Директор

3

 5 000

5%

1%

0,5%

 

 

Старши Бизнес Директор

4

 5 000

5%

1%

0,5%

0,25%

 

Елитен Директор

6

 5 000

5%

1%

0,5%

0,25%

0,12%

Директор за страната

9

 5 000

5%

1,5%

0,75%

0,35%

0,2%

Старши Директор за страната

12

 5 000

5%

1,5%

0,75%

0,35%

0,2%

Международен Директор

15

 5 000

5%

1,5%

0,75%

0,35%

0,2%

Старши Международен Директор

18

 5 000

5%

2%

1%

0,5%

0,25%

Управляващ Директор

22

 5 000

5%

2%

1%

0,5%

0,25%

Старши Управляващ Директор

26, в това число                5 Eлитни

 5 000

5%

3%

2%

1%

0,5%

Генерален Директор

30, в това число                10 Eлитни

 5 000

5%

3%

2%

1%

0,5%

 

Признаването на Директора на определен статус в по-горе описаната йерархия зависи от броя на Директорските Групи в състава на структурата на Директора. При което на челото на тези Директорски Групи трябва да бъдат Директори от Първа Линия. Първа Линия означава, че между по-висш и по-низш в йерархията Директор няма други директорски групи. Броят на другите (не от първа линия) Директорски Групи не влияе върху Статуса на Директора в йерархията, но е от значение за размера на неговото възнаграждение (Директорски Бонус). В зависимост от статуса в Директорската йерархия се признава Директорски Бонус. Този бонус се изчислява въз основа на ОЛГ на Вашите Директорски Групи. Условието за начисляване на Бонус е размерът на ОЛГ на Директора. Този оборот трябва да достигне 5 000 BGN независимо от заемания в йерархията статус на Директор. Определянето на статуса в директорската йерархия, правилата за начисляване на Директорски Бонуси, както и техния размер, е представен в Таблица 3.

В случай че Директор не достигне сумата от 10 000/5000 BGN ОЛГ в края на отчетния период, неговият личен групов обем се прехвърля към ОЛГ на директора с по-висок статус.  В такъв цикъл на отчитане неговите Групи на директора на първа линия стават Групи на директора на първа линия на директора с по-висок статут.

Ако прекият наставник на групата на директорите има ОЛГ под 5000 лева, тогава такава група става 17% Директорска кошница. Директорската кошница се отделя от ОЛГ на висшия Директор заедно с всички Директорски групи от неговото 1-во ниво. Този наставник получава 17% от своя ОЛГ, но не е Директор и не може да изисква бонуси.

За висшестоящ Директор, в случай, че в неговото 1-во ниво се появи Директорска  група (кошница) - независимо от това на колко групи Директори този лидер е ментор (повече от 1), тази група винаги ще се счита като една Директорска група от първо ниво.

 

3.       Квалификационни бонуси

 

             Квалификационните бонуси се начисляват от ниво Директор. Това се извършва еднократно след постигане на даден статус в Директорската йерархия. Размерът на квалификационния бонус зависи от постигнатия от Директора статус. За тази цел трябва да бъдат изпълнени едновременно три условия. Това са:

  • постигане на статус Директор и определен статус в Директорската йерархия
  • поддържане от Директора на постигнатия статус в продължение на шест от дванадесет отчетни периода (започвайки от периода, в който е постигнат даден статус или статус в йерархията),
  • ЛО в размер на 50 BGN  и ОЛГ в размер минимум 5000 BGN

 

 

Таблица 4: размер на Квалификационния Бонус

Статус

Брой ДГ

Квалификационен бонус BGN

Директор

0

                  2 000 

Старши Директор*

0/1

                              1 000*

Структурен Директор

2

                           4 000 

Бизнес Директор

3

                           6 000 

Директор Бизнес Партньор

4

                           8 000

Елитен Директор

6

                            12 000

Директор за страната

9

20 000

Старши Директор за страната

12

30 000

Международен Директор

15

40 000

Старши Международен Директор

18

60 000

Управляващ Директор

22

100 000

Старши Управляващ Директор

26, в това число 5

Елитни

200 000

Генерален Директор

30, в това число

10 Елитни

1 000 000

 

*Квалификационният бонус се изплаща на 2 етапа

1. Директор, който е постигнал ОЛГ в размер на 12 400 BGN и е поддържал този оборот в продължение на 3 от общо 6 отчетни периода, считано от първото достигане на определен обем на продажбите, получава възнаграждение в размер на 500 BGN.

2. След получаването на първото изплащане, когато постигне ОЛГ от 15 000 BGN.  (ако е придобит 1 директор на първа линия, ОЛГ трябва да е от 5 000 BGN) и го е поддържал в продължение на три периода на отчитане от шест, считано от първото постигане на определен обем на продажбите - директорът получава второ изплащане - 250 евро. Директор, който е получил двете възнаграждения, постига статус на Старши Директор.

** В случай че в структурата се появи група(и) директори поради заличаване на регистрационния номер на директор от първа линия, бонусът за квалификация няма да бъде изплатен за титлите, придобити в резултат на тази ситуация. Допълнителен бонус за квалификация ще бъде изплатен, когато бъде постигната следващата Титла.

 

 

 

 

4.       Родителски бонус

Бонусът се изплаща, ако към момента на раждането или осиновяването на дете Консултантът вече си сътрудничи с фирмата. Молбата за изплащане може да бъде подадена от момента на достигане на статус 14% и поддържане за поне 6 периода през последната година.

 

Размерът на бонуса е 80 BGN. Бонусът се изплаща при всеки отчетен период в рамките на една година, ако в семейството се появи дете. За второ и следващо дете - бонус в размер на 100 BGN за всеки отчетен период.

Изплаща се за детето, родено или осиновено, във всеки период на фактуриране през една година от раждането или осиновяването на детето. Личният Оборот за всеки период през тази година също трябва да възлиза на 50 BGN. Бонусът се предоставя на Консултантите, регистрирани в Дружеството, вкл. въз основа на "Семеен договор".

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.