Затваряне на каталога: д. ::

Правила за изчисляване на валутата

1. Възнаграждението за работата на купувача се изчислява в евро по корпоративния обменен курс на страната, в която са платени поръчките към момента на приключване на периода. След преизчисляването възнаграждението на Купувача се изплаща във валутата на държавата, в която живее, по корпоративния курс.

 

Обменен курс на еврото за държави с други валути:

Чешка република 25 CZK

България 2 BGN

Дания 8 DKK

Унгария 400 HUF

Швеция 11 SEK

Полша 4,5 PLN

Румъния 5 RON

 

2. Изчисляването в евро дава възможност за изчисляване на възнаграждението на Лидера, който има структура в различни държави, в съответствие с корпоративния курс на еврото към валутата на конкретната държава, установен в програмата.

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.