Затваряне на каталога: д. ::

Продажба на продукти

1. Дружеството разрешава на Клиента да разпространява продуктите с марка Mihi, произведени и опаковани по поръчка на Дружеството.

 

2. Продуктите, произведени от Дружеството, не трябва да причиняват вреда, когато се използват в съответствие с тяхното предназначение, инструкции и срокове на годност. Всички продукти на Дружеството са сертифицирани по стандартите и нормите на страните производителки, което осигурява гаранция както за Консултанта, така и за Дружеството.

 

3. Дружеството си запазва правото да променя цените, продуктовия асортимент и условията на плащане. Дружеството не компенсира загуби, възникнали в резултат на промени в цените или продуктовия асортимент.

 

4. Консултантът може да използва средствата, постъпили в промоционалната сметка, като възнаграждение съгласно Плана за възнаграждение (ПВ) в размер на 65% от общата стойност на поръчката при плащане на лична поръчка. Ако размерът на средствата в Промоционалната сметка е по-голям от 65% от стойността на поръчката, остатъкът от Възнаграждението може да се използва за плащане на бъдещи поръчки. Това правило се прилага само ако Консултантът няма валиден Договор за услуги с Дружеството.

 

5. Продажбата на дребно на продукти е забранена:

- като ги изложи в експозиция на магазин и/или ги предложи на неограничен брой хора във всеки пункт за продажба на дребно или на едро (включително магазини, пазари, щандове, павилиони и др.);

- чрез пазарни услуги (allegro, olx и др.), онлайн магазини на цена, по-ниска от посочената в настоящия каталог и/или на официалния уебсайт на Дружеството.

 

6. Забранено е публикуването на информация за подаръци, отстъпки, промоции от собственика на уебсайта без одобрението на Дружеството.

 

7. Отговорността за нарушаване на клаузи 5 - 6 ще бъде:

В случай на второ установено нарушение се налага санкция в размер на 50% удръжка от възнаграждението за периода на фактуриране на ниво старши ръководител или предупреждение/отнемане на номера на консултанта на ниво под нивото на старши ръководител и предупреждение към неговия/нейния висшестоящ директор.

 

8. Участието на консултантите в изложения и промоционални събития (с ограничена продължителност) не се счита за продажба на дребно и не представлява нарушение на правилата за работа.

 

Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.