Затваряне на каталога: д. ::

Правила за социалните медии и рекламата

Компанията препоръчва на клиентите:

  • да създават и активно да използват свои собствени уебсайтове, интернет платформи, социални мрежи и месинджъри, включително да публикуват препратки към уебсайта на Дружеството и да рекламират продукти mihi;

  • да поставят своите препратки към уебсайта на Дружеството на уебсайтове на трети страни.

1. За всички Клиенти, които поставят препратки към уебсайта на Дружеството на собствените си платформи или на платформите на трети страни, които поставят реклами и/или информация относно Дружеството и/или продуктите mihi в интернет, Дружеството определя настоящите правила:

1.1 Платформата на Клиента трябва да бъде насочена към работа с личната структура и привличане на нови Клиенти към нейната структура, за да се увеличи обемът на продажбите на продукти mihi;

1.2 корпоративната интелектуална собственост на Дружеството (търговска марка mihi, други търговски марки, собственост на Дружеството, корпоративни символи, корпоративни цветове и т.н.) може да бъде използвана в платформата на Клиента при следните правила:

1.2.1 аny information provided by the Company that is not confidential may be used.

Конфиденциалността се определя съгласно следния принцип: ако тази информация се разпространява свободно от Дружеството до всички Клиенти и потребители, тя не е конфиденциална. Ако само регистрираният Клиент на Дружеството има достъп до информацията, разпространението на тази информация в платформата на Клиента е забранено;

1.2.2 не е разрешено да се публикува и разпространява информация и/или материали на Дружеството, които вече не са били публикувани на официалните ресурси на mihi (уебсайт, официални общности в социалните медии и месинджъри). Например продуктов каталог не може да бъде публикуван на уебсайта на Клиента, преди да бъде публикуван на официалния уебсайт на Дружеството. Клиентът може да промотира в своите социални медии и уебсайтове и да представя на клиентите само актуална информация - например само каталога за текущия период. Каталозите и офертите за следващия период, се поставят на уебсайта само за планиране на работата за лидери и консултанти. Това правило важи за всички видове информация и материали, които Дружеството предоставя на Клиентите;

1.2.3 Платформата на Клиента не може да се използва за реклама и/или продажба на продукти на други компании или за продажба на продукти, които по някаква причина са забранени за продажба (например поради липса на сертификация и/или регистрация в случаите, когато сертификацията и/или регистрацията на продукта се изисква от законите на страната, в която се продава продуктът) и/или са забранени за продажба от разстояние;

1.2.4 платформата на Клиента не трябва да въвежда в заблуждение своите потребители (т.е. не трябва да създава впечатлението, че е официален сайт на Дружеството), поради което платформата на Клиента (на страниците на уебсайта, в името на домейна на уебсайта, на личните страници/акаунти на Клиента в социалните мрежи, месинджъри и т.н.) не трябва да съдържа комбинацията от думите "Официален" и "mihi", "mihi" + името на държавата + ЕС под каквато и да е форма.

1.2.5 the advertising of the Customer's platform and/or referral link shall not give the impression that it is advertising the official website of the Company and therefore the advertising of the Customer's platform and/or referral link shall not contain the phrase "official website mihi" in any form, 

Освен това на заглавната страница на платформата на Клиента (уебстраници, име на домейна на уебсайта, лични страници/акаунти на Клиента в социални мрежи, месинджъри и т.н.) задължително трябва да бъде включена следната информация:

  • Customer's personal data. 

  • платформата на Клиента (в зависимост от вида на платформата на Клиента) не е съответно официалният уебсайт, онлайн магазин, официална страница/акаунт, месинджър на Дружеството;

  • Име и фамилия на Клиента (собственик на платформата на Клиента), като се посочва, че при регистрация чрез препращаща връзка лицето, което се интересува от регистрация в базата данни на Клиентите на mihi, ще бъде регистрирано под "Ментор" - в структурата на Клиента, който е собственик на въпросната платформа на Клиента;

  • Ако лице, желаещо да се регистрира в базата данни на клиентите на mihi, иска да се регистрира под името на друг "Ментор", то трябва да се регистрира на официалния уебсайт на Дружеството www.mihi.com (без да следва препращащата връзка, а като влезе отново в официалния уебсайт на Дружеството, използвайки адресната лента www.mihi.com);

1.2.6 Платформата на Клиента трябва да се администрира от Клиента (напр. името на домейна на уебсайта и електронния магазин трябва да се администрира от Клиента, акаунтът в социалните медии трябва да е на името на Клиента и т.н.);

2.Изисквания към платформите на трети страни:

2.1 Клиентът има право да рекламира в сайтове на трети страни в интернет от свое име и за своя сметка, с изключение на сайтове, съдържащи и/или разпространяващи и/или продаващи информация, материали, стоки, произведения (услуги) с екстремистки и/или порнографски и/или политически характер (или всякакъв друг характер, ако те могат да навредят на имиджа и търговската репутация на Дружеството).

2.2. Изисквания към рекламите и информацията, публикувани от Клиента, свързани с Дружеството и/или продуктите mihi:

2.2.1 Клиентът има право да използва интелектуалната собственост на Дружеството ("ИС"), когато рекламира и предоставя информация за Дружеството и/или продуктите mihi. ИС включва търговската марка mihi и други търговски марки, собственост на Дружеството, лога, корпоративни символи, корпоративни цветове, снимки, видеоклипове, презентации и т.н.). ИС се хоства на уебсайта на дружеството. използването на ИС е разрешено стриктно:

  • съгласно условията на Лицензионното споразумение, налично на Уебсайта;

  • с качеството и резолюцията, които IP е публикувал на уебсайта.

2.2.2 при публикуване на реклами и информация за Дружеството и/или продукти mihi и връзки към тях, при общуване в платформите на Клиента: (а) не трябва да има негативни отзиви или забележки за продуктите на Дружеството и/или сътрудничеството с Дружеството; (б) не се допускат отзиви или забележки, които обиждат, унижават или оскърбяват други хора;

2.2.3 the Сustomer may only place information and advertising that does not violate the laws of the country where the information and/or advertising is placed;

2.2.4 Клиентът е длъжен да спазва законите за рекламата и други приложими закони, действащи в страната, в която Клиентът помества информация и/или реклами на уебсайта на Клиента;

2.2.5. The Company shall not in any circumstances be liable to the Customer and/or any third party platform owners/administrators for any consequential, incidental, unintentional damage, including loss of profits or lost data, damage to honour, dignity or goodwill arising from the use of the Company's intellectual property. 

2.2.6. It is the Сustomer's responsibility to observe current promotions in order to place only actual advertisements.

3. Отговорност:

3.1.Чрез продажбата на продукти mihi на своите уебсайтове и онлайн магазини, чрез поставянето на реклами и информация в интернет и чрез поставянето на своите препратки Клиентът прави това от свое име и за своя сметка (всички права и задължения при сделки между Клиенти и потребители, както и между Клиента и сайтове на трети страни, принадлежат на Клиента).

3.2. The Customer shall be personally liable for failure to comply with the laws of the country where the Customer is located (and, in the case of advertising and/or information, the sale of products in other countries and the legislation of the countries concerned), relating to the conduct of the Customer's business, including: registration as an individual entrepreneur and/or firm; payment of taxes and duties; cash transactions and non-cash settlements in connection with the sale of products; violation of consumer rights, failure to post necessary consumer information on the website and the online shop (about the seller, about the products, the procedure for paying for the products, etc.); sale of products that are prohibited for sale due to the lack of certificates and/or registration certificates for such products; sale of products prohibited for sale by distance selling, etc..
The Company shall not be liable to the Consultant or to third parties in the event of the Consultant's breach of this clause, and the Consultant consciously and fully accepts this.

3.3.В случай че поради нарушения от страна на Клиента на клаузи 1-2 и/или 3.2 от настоящите Правила срещу Дружеството бъдат предявени претенции и/или съдебни дела и/или други искания (за спазване на нормативни актове, за заплащане на административни глоби и т.н.) от страна на държавни органи или други трети лица, Клиентът се задължава да обезщети Дружеството за всички документирани загуби, причинени във връзка с това, с което се съгласява и признава изцяло претенцията на Дружеството.

3.4. Клиентът се задължава да спазва етично поведение и правила, които изключват всякакви измамни методи за привличане на нови клиенти и нелоялна конкуренция с други Клиенти, когато поставя реклами, информация, препратки в интернет, използвайки в този процес интелектуалната собственост на Дружеството.

3.5. For an initial breach of these Terms and Conditions, the Customer will be given a warning and/or a demand to resolve the breach.  The time limit for remedying the infringement is 48 hours from receipt of the notice. 

В случай на повторно нарушение на настоящите правила Дружеството има право да наложи глоба в размер на 100% от възнаграждението за последния за предходния период на изчисляване без предварително уведомление.

След третото нарушение на тези правила регистрационният номер на клиента ще бъде изтрит от базата данни на компанията без право на възстановяване.

3.6. В допълнение към горното, ако Клиентът не спазва настоящите Правила, Дружеството си запазва правото да забрани на Клиента да използва интелектуалната собственост на Дружеството както на платформата на Клиента, така и на всеки уебсайт, онлайн магазин и т.н., използван от Клиента, да предприеме мерки за блокиране на уебсайта и онлайн магазина и т.н.Влезте в системата


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.