Cooperação com o Comprador

 1. Konsultant nie jest pracownikiem Firmy.

 2. Konsultant zobowiązuje się przestrzegać zasad sprzedaży bezpośredniej i nie sprzedawać produktów mihi za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej i/lub w cenach niższych od cen oferowanych dla Konsultanta. W przypadku naruszenia tych zasad Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia danego numeru z bazy danych bez uprzedzenia.

 3. Sprzedaż produktów poprzez umieszczenie ich na witrynach sklepowych i/lub oferowanie ich nieograniczonej grupie osób jest zabroniona w jakimkolwiek punkcie handlu hurtowego i detalicznego (w tym w sklepach, na targowiskach, straganach, w kioskach itp.).

 4. Zabroniona jest sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepów internetowych i stron internetowych Konsultanta w cenie niższej od ceny podanej w bieżącym Katalogu.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie sieci klientów mihi (zarejestrowanych na stronie) do promowania i sprzedaży produktów firm MLM o takim samym lub podobnym asortymencie.

 6. Konsultant zobowiązuje się do prawidłowego informowania swoich Klientów o jakości, zastosowaniu i składzie produktów Firmy oraz o dostępności towarów w magazynie. Konsultant zobowiązany jest zawsze kierować się informacjami zawartymi w materiałach reklamowych i informacyjnych Firmy lub na opakowaniu produktu. Konsultant jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód spowodowanych przez niewłaściwe informacje podane Klientowi.

 7. Konsultant nie może kierować ofert zakupu lub rejestracji do Klientów i Nowicjuszy innych Konsultantów oraz nie może zakłócać funkcjonowania sieci Konsultantów należących do innych Opiekunów.

 8. Porozumienie o współpracy z mihi nie jest umową o pracę. Przedstawiając możliwości biznesowe, Konsultant powinien podkreślać, że oferuje możliwość rozpoczęcia własnej, niezależnej działalności. Konsultant nie jest upoważniony do działania lub podejmowania zobowiązań w imieniu Firmy.

 9. Konsultant zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów prawa, Kodeksu i Regulaminu prowadzenia działalności w Firmie oraz nie może kompromitować siebie ani Firmy w oczach Klienta i opinii publicznej.

 10. Opiekun ponosi osobistą odpowiedzialność za zaangażowanych przez siebie Konsultantów, jak również za ich przygotowanie i szkolenie.

 11. Konsultant nie ma prawa do udzielania jakichkolwiek wywiadów dotyczących działalności Firmy w mediach, w tym w Internecie bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. 

 12. Negatywne wypowiedzi na temat Firmy i Konsultantów w mediach, w tym w Internecie, będą uznawane za poważne naruszenie standardów etycznych mihi.

 13. Znak towarowy, logo i nazwa mogą być używane wyłącznie w ramach polityki Firmy.

 14. Wszystkie materiały drukowane, nagrania, zdjęcia, projekty, muzyka i wiersze Firmy są chronione prawem autorskim i nie mogą być reprodukowane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Materiały tekstowe i filmowe pochodzące z oficjalnych stron i kanałów internetowych Firmy oraz z oficjalnych stron w mediach społecznościowych mogą być reprodukowane bez żadnych zmian, wyłącznie z podaniem źródła.

Iniciar Sessão


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.