Socialinės žiniasklaidos ir reklamos taisyklės

Bendrovė rekomenduoja klientams:

  • kurti ir aktyviai naudoti savo interneto svetaines, interneto platformas, socialinius tinklus ir žinučių siuntėjus, įskaitant nuorodų į Bendrovės interneto svetainę skelbimą ir "mihi" produktų reklamą;

  • patalpinti savo nuorodas į Bendrovės interneto svetainę trečiųjų šalių interneto svetainėse.

1. Visiems Klientams, kurie savo platformose arba trečiųjų šalių, kurios internete talpina reklamą ir (arba) informaciją apie Bendrovę ir (arba) "mihi" produktus, platformose pateikia nuorodas į Bendrovės svetainę, Bendrovė nustato šias Taisykles:

1.1 Kliento platforma turėtų būti skirta darbui su asmenine struktūra ir naujų Klientų pritraukimui į savo struktūrą, siekiant padidinti "mihi" produktų pardavimo apimtis;

1.2 Bendrovės intelektinė nuosavybė (mihi prekės ženklas, kiti Bendrovei priklausantys prekės ženklai, Bendrovės simboliai, Bendrovės spalvos ir t. t.) gali būti naudojama Kliento platformoje, laikantis šių taisyklių:

1.2.1 аny information provided by the Company that is not confidential may be used.

Konfidencialumas nustatomas pagal tokį principą: jei šią informaciją Bendrovė laisvai platina visiems Klientams ir klientams, ji nėra konfidenciali. Jei su informacija gali susipažinti tik registruotas Bendrovės Klientas, tokią informaciją platinti Kliento platformoje draudžiama;

1.2.2 draudžiama skelbti ir platinti Bendrovės informaciją ir (arba) medžiagą, kuri dar nebuvo paskelbta oficialiuose "mihi" ištekliuose (svetainėje, oficialiose bendruomenėse socialiniuose tinkluose ir pasiuntiniuose). Pavyzdžiui, produktų katalogas negali būti skelbiamas Kliento interneto svetainėje anksčiau, nei jis bus paskelbtas oficialioje Bendrovės interneto svetainėje. Klientas gali reklamuotis savo socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse ir pateikti klientams tik aktualią informaciją, pavyzdžiui, tik einamojo laikotarpio katalogą. Kito laikotarpio katalogai ir pasiūlymai, pateikiami svetainėje tik planavimo darbams vadovams ir konsultantams. Ši taisyklė taikoma visų rūšių informacijai ir medžiagai, kurią Bendrovė pateikia klientams;

1.2.3 Kliento platforma negali būti naudojama reklamuojant ir (arba) parduodant kitų įmonių produktus arba parduodant produktus, kurie dėl kokių nors priežasčių yra draudžiami parduoti (pvz., dėl sertifikavimo ir (arba) registracijos trūkumo tais atvejais, kai produkto sertifikavimas ir (arba) registracija yra privalomi pagal šalies, kurioje produktas yra parduodamas, įstatymus) ir (arba) draudžiami parduoti nuotolinės prekybos būdu;

1.2.4 Kliento platforma neturi klaidinti naudotojų (t. y. neturi sudaryti įspūdžio, kad tai yra oficiali Bendrovės svetainė), todėl Kliento platformoje (svetainės puslapiuose, svetainės domeno pavadinime, asmeniniuose Kliento puslapiuose / paskyrose socialiniuose tinkluose, žinutėse ir t. t.) jokia forma neturi būti žodžių "Oficialus" ir "mihi", "mihi" + šalies pavadinimas + ES derinio.

1.2.5 the advertising of the Customer's platform and/or referral link shall not give the impression that it is advertising the official website of the Company and therefore the advertising of the Customer's platform and/or referral link shall not contain the phrase "official website mihi" in any form, 

Be to, pagrindiniame Kliento platformos puslapyje (svetainės puslapiuose, svetainės domeno pavadinime, asmeniniuose Kliento puslapiuose ir (arba) paskyrose socialiniuose tinkluose, žinutėse ir t. t.) privalomai turi būti pateikta ši informacija:

  • Customer's personal data. 

  • Kliento platforma (priklausomai nuo Kliento platformos tipo) nėra atitinkamai oficiali Bendrovės interneto svetainė, internetinė parduotuvė, oficialus puslapis / paskyra, Messenger;

  • Kliento (Kliento platformos savininko) vardas ir pavardė, nurodant, kad registruojantis per nuorodą asmuo, norintis užsiregistruoti "mihi" klientų duomenų bazėje, bus registruojamas kaip "Mentorius" - Kliento, kuris yra atitinkamos Kliento platformos savininkas, struktūroje;

  • Jei asmuo, norintis užsiregistruoti "mihi" klientų duomenų bazėje, nori užsiregistruoti kito "Mentoriaus" vardu, jis turi užsiregistruoti oficialioje Bendrovės svetainėje www.mihi.com (nesinaudodamas nukreipimo nuoroda, bet iš naujo įeidamas į oficialią Bendrovės svetainę per adreso juostą www.mihi.com);

1.2.6 Kliento platformą turi administruoti Klientas (pvz., svetainės ir el. parduotuvės domeno vardą turi administruoti Klientas, socialinės žiniasklaidos paskyra turi būti Kliento vardu ir t. t.);

2.Reikalavimai trečiųjų šalių platformoms:

2.1 Klientas turi teisę savo vardu ir savo sąskaita reklamuotis bet kuriose trečiųjų šalių interneto svetainėse, išskyrus svetaines, kuriose pateikiama ir (arba) platinama ir (arba) parduodama ekstremistinio ir (arba) pornografinio ir (arba) politinio pobūdžio (arba bet kokio kito pobūdžio) informacija, medžiaga, prekės, darbai (paslaugos) (arba bet kokio kito pobūdžio, jei jie gali pakenkti Bendrovės įvaizdžiui ir dalykinei reputacijai).

2.2. Reikalavimai Kliento pateikiamai reklamai ir informacijai, susijusiai su Bendrove ir (arba) "mihi" produktais:

2.2.1 Klientas turi teisę naudoti Bendrovės intelektinę nuosavybę (toliau - IP) reklamuodamas ir teikdamas informaciją apie Bendrovę ir (arba) "mihi" produktus. IP apima "mihi" prekių ženklą ir kitus Bendrovei priklausančius prekių ženklus, logotipus, įmonės simbolius, įmonės spalvas, nuotraukas, vaizdo įrašus, prezentacijas ir t. t.). IP talpinama bendrovės interneto svetainėje. naudoti IP leidžiama griežtai:

  • pagal Licencijos sutarties, kurią galima rasti Svetainėje, sąlygas;

  • kokybės ir raiškos, kurią IP paskelbė interneto svetainėje.

2.2.2 skelbiant reklamą ir informaciją apie Bendrovę ir (arba) "mihi" produktus bei nuorodas į juos, bendraujant Klientų platformose: (a) neturi būti neigiamų atsiliepimų ar pastabų apie Bendrovės produktus ir (arba) bendradarbiavimą su Bendrove; (b) neleidžiama rašyti atsiliepimų ar pastabų, įžeidžiančių, žeminančių ar menkinančių kitus asmenis;

2.2.3 the Сustomer may only place information and advertising that does not violate the laws of the country where the information and/or advertising is placed;

2.2.4 Klientas laikosi reklamos įstatymų ir kitų galiojančių įstatymų toje šalyje, kurioje Klientas pateikia informaciją ir (arba) reklamą Kliento interneto svetainėje;

2.2.5. The Company shall not in any circumstances be liable to the Customer and/or any third party platform owners/administrators for any consequential, incidental, unintentional damage, including loss of profits or lost data, damage to honour, dignity or goodwill arising from the use of the Company's intellectual property. 

2.2.6. It is the Сustomer's responsibility to observe current promotions in order to place only actual advertisements.

3. Atsakomybė:

3.1.Klientas, parduodamas "mihi" gaminius savo svetainėse ir internetinėse parduotuvėse, skelbdamas reklamą ir informaciją internete bei pateikdamas nuorodas, tai daro savo vardu ir savo sąskaita (visos teisės ir pareigos, susijusios su sandoriais tarp Klientų ir vartotojų, taip pat tarp Kliento ir trečiųjų šalių svetainių, priklauso Klientui).

3.2. The Customer shall be personally liable for failure to comply with the laws of the country where the Customer is located (and, in the case of advertising and/or information, the sale of products in other countries and the legislation of the countries concerned), relating to the conduct of the Customer's business, including: registration as an individual entrepreneur and/or firm; payment of taxes and duties; cash transactions and non-cash settlements in connection with the sale of products; violation of consumer rights, failure to post necessary consumer information on the website and the online shop (about the seller, about the products, the procedure for paying for the products, etc.); sale of products that are prohibited for sale due to the lack of certificates and/or registration certificates for such products; sale of products prohibited for sale by distance selling, etc..
The Company shall not be liable to the Consultant or to third parties in the event of the Consultant's breach of this clause, and the Consultant consciously and fully accepts this.

3.3. Jei dėl Kliento padarytų šių Taisyklių 1-2 ir (arba) 3.2 punktų pažeidimų Bendrovei bus pareikštos bet kokios pretenzijos ir (arba) ieškiniai, ir (arba) kiti valstybės institucijų ar kitų trečiųjų asmenų reikalavimai (laikytis teisės aktų, sumokėti administracines baudas ir t. t.), Klientas privalo atlyginti Bendrovei visus su tuo susijusius dokumentais pagrįstus nuostolius, su kuriais jis sutinka ir visiškai pripažįsta Bendrovės reikalavimą.

3.4. Klientas, talpindamas internete reklamą, informaciją, nuorodas, naudodamasis Bendrovės intelektine nuosavybe, privalo laikytis etiško elgesio ir taisyklių, draudžiančių bet kokius nesąžiningus naujų klientų pritraukimo būdus ir nesąžiningą konkurenciją su kitais Klientais.

3.5. For an initial breach of these Terms and Conditions, the Customer will be given a warning and/or a demand to resolve the breach.  The time limit for remedying the infringement is 48 hours from receipt of the notice. 

Pakartotinai pažeidus šias Taisykles, Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo skirti 100 proc. atlyginimo už paskutinį praėjusį skaičiavimo laikotarpį baudą.

Po trečiojo šių taisyklių pažeidimo Kliento registracijos numeris bus ištrintas iš bendrovės duomenų bazės be teisės jį atkurti.

3.6. Be to, jei Klientas nesilaiko šių Taisyklių, Bendrovė pasilieka teisę uždrausti Klientui naudoti Bendrovės intelektinę nuosavybę tiek Kliento platformoje, tiek bet kurioje Kliento naudojamoje interneto svetainėje, internetinėje parduotuvėje ir t. t., imtis priemonių blokuoti interneto svetainę, internetinę parduotuvę ir t. t.Prisijungti


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.