Produktų pardavimas

1. Bendrovė leidžia Klientui platinti Mihi prekės ženklo produktus, pagamintus ir supakuotus Bendrovės užsakymu.

 

2. Bendrovės gaminami produktai, naudojami pagal paskirtį, instrukcijas ir galiojimo terminus, neturi daryti žalos. Visi Bendrovės gaminiai yra sertifikuoti pagal juos gaminančių šalių standartus ir normas, o tai suteikia garantiją ir konsultantui, ir Bendrovei.

 

3. Bendrovė pasilieka teisę keisti kainas, produktų asortimentą ir mokėjimo sąlygas. Bendrovė nekompensuoja nuostolių, patirtų dėl kainų ar produktų asortimento pokyčių.

 

4. Konsultantas gali naudoti į reklaminę sąskaitą įskaitytas lėšas kaip Atlyginimą pagal Kompensavimo planą (KP), kuris sudaro 65 % viso užsakymo vertės, apmokant asmeninį užsakymą. Jei į Reklaminę sąskaitą įskaitytų lėšų suma viršija 65 % užsakymo vertės, likusią Atlyginimo dalį galima panaudoti apmokant būsimus užsakymus. Ši taisyklė taikoma tik tuo atveju, jei Konsultantas neturi galiojančios Paslaugų teikimo sutarties su Bendrove.

 

5. Mažmeninė prekyba produktais draudžiama:

- eksponuojant juos parduotuvės ekspozicijoje ir (arba) siūlant neribotam skaičiui žmonių bet kurioje mažmeninės ar didmeninės prekybos vietoje (įskaitant parduotuves, turgavietes, stendus, kioskus ir pan.);

- per rinkodaros paslaugas (allegro, olx ir kt.), internetines parduotuves mažesne kaina, nei nurodyta galiojančiame kataloge ir (arba) oficialioje Bendrovės interneto svetainėje.

 

6. Draudžiama talpinti informaciją apie svetainės savininko dovanas, nuolaidas, akcijas be Bendrovės sutikimo.

 

7. Atsakomybė už 5 - 6 punktų pažeidimą:

Jei pažeidimas nustatomas antrą kartą, vyresniojo vadovo lygmeniu taikoma 50 proc. išskaitos iš atlyginimo už atsiskaitymo laikotarpį sankcija arba žemesnio nei vyresniojo vadovo lygmeniu - įspėjimas ir (arba) konsultanto numerio atėmimas, taip pat įspėjimas aukštesniajam direktoriui.

 

8. Konsultantų dalyvavimas parodose ir reklaminiuose renginiuose (ribotos trukmės) nelaikomas mažmenine prekyba ir nėra verslo taisyklių pažeidimas.

 

Prisijungti


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.