Bendradarbiavimas su pirkėju

1. Pirkėjas nėra Bendrovės darbuotojas.

2. Pirkėjas privalo laikytis tiesioginės prekybos sistemos ir nepardavinėti "mihi" gaminių mažmeninės prekybos vietose ir (arba) mažesnėmis nei Pirkėjo kainomis. Pažeidus šias taisykles, Bendrovė pasilieka teisę be įspėjimo pašalinti šį numerį iš duomenų bazės.

3. Draudžiama prekiauti produktais, išdėliojant juos vitrinoje ir (arba) siūlant neribotam žmonių skaičiui bet kuriose didmeninės ir mažmeninės prekybos vietose (įskaitant parduotuves, turgavietes, prekystalius, kioskus ir kt.).

4. Draudžiama pardavinėti gaminius per internetines parduotuves ir Pirkėjo interneto svetaines, jei gaminių kaina yra mažesnė už dabartinio katalogo kainą.

5. Draudžiama naudotis "mihi" pirkėjų tinklu (užsiregistravusiu svetainėje) reklamuojant ir parduodant MLM įmonių, turinčių tokį patį ar panašų asortimentą, produktus.

6. Pirkėjas privalo tinkamai informuoti savo klientus apie Bendrovės produktų kokybę, paskirtį ir sudėtį, taip pat apie prekių buvimą sandėlyje. Kartu jis visada privalo vadovautis informacija, kuri yra Bendrovės reklaminėje ir informacinėje medžiagoje arba ant produkto pakuotės. Pirkėjas privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo neteisingai pateiktos informacijos.

7. Pirkėjas neturi teisės kreiptis su pasiūlymu pirkti ar registruotis pas kitų Pirkėjų Klientus ir Naujokus bei trukdyti kitų Mentorių Pirkėjų tinklo darbui.

8. Bendradarbiavimo sutartis su "mihi" nėra darbo sutartis. Pristatydamas verslo galimybę, Pirkėjas turi pabrėžti, kad ji suteikia galimybę pradėti savo nepriklausomą verslą. Pirkėjas neturi teisės veikti ir prisiimti įsipareigojimų Bendrovės vardu.

9. Savo darbe Pirkėjas privalo vadovautis visais įstatymais, Kodeksu ir Taisyklėmis, reglamentuojančiomis veiklos vykdymą Bendrovėje, ir nekompromituoti savęs ir Bendrovės Kliento bei visuomenės akyse.

10. Mentorius asmeniškai atsako už savo pasitelktus pirkėjus, jų mokymą ir ugdymą.

11. Pirkėjas neturi teisės be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo duoti interviu apie Bendrovės veiklą žiniasklaidoje, įskaitant internetą. Pirkėjas taip pat neturi teisės rengti Bendrovės reklaminės medžiagos.

12. Žiniasklaidoje, įskaitant internetą, skelbiami neigiami pareiškimai apie bendrovę ir klientus laikomi rimtu "mihi" etikos standartų pažeidimu.

13. Naudoti Bendrovės ženklus ir simbolius leidžiama tik gavus raštišką Bendrovės leidimą. Prekės ženklas, logotipas ir pavadinimas turi būti naudojami tik laikantis Bendrovės politikos.

14. Visa Bendrovės spausdinta medžiaga, vaizdo įrašai, nuotraukos, dizainas, muzika ir poezija yra saugomi autorių teisių įstatymo ir negali būti atgaminami nei visi, nei iš dalies be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. 15. Tekstą ir vaizdo medžiagą iš oficialių Bendrovės svetainių ir kanalų, taip pat iš oficialių socialinių tinklų puslapių reikia atgaminti neiškraipant informacijos, tik nurodant šaltinį.

Prisijungti


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.