Bendradarbiavimas su mentoriumi ir direktoriumi

1. Pirkėjas gali turėti tik vieną registracijos numerį ir vieną mentorių. Kiekvienas Pirkėjas turi Mentorių, išimtiniais atvejais, esant asmeniniam prašymui, Pirkėjas gali būti registruojamas be Mentoriaus. Jei Pirkėjas nežino Mentoriaus asmens kodo arba registruojasi pats, jo Mentorių Bendrovė automatiškai nustato iš rinkodaros plano dalyvių pagal teritorinį principą.

2. Būdamas mentoriumi, Pirkėjas jokiomis aplinkybėmis neturi teisės siūlyti registracijos į savo struktūrą jau registruotam Pirkėjui.

Nustačius Pirkėjo perregistravimo faktą, įskaitant pagal giminaičių asmens duomenis, naujas registracijos numeris kitoje struktūroje bus ištrintas neišsaugant duomenų apie ištrintą numerį. Mentoriui, kurio struktūroje įvyko perregistravimas, bus skiriama 50 % atlyginimo pagal Rinkodaros planą už paskutinį atsiskaitymo laikotarpį bauda, pakartotinio pažeidimo atveju - 100 % atlyginimo už paskutinį atsiskaitymo laikotarpį bauda. Trečią kartą pažeidus Bendrovės darbo taisykles - registracijos numerio panaikinimas ir visų anksčiau įgytų privilegijų praradimas.

Pirkėjo direktoriui - mentoriui skiriamas įspėjimas. Atskleidus pakartotinį Pirkėjo (-ų) perrašymo į jau įspėto direktoriaus struktūrą faktą, be įspėjimo skiriama 100 % atlyginimo dydžio bauda, kuri priskaičiuojama per kitą atsiskaitymo laikotarpį.

Direktorius - mentorius privalo raštu informuoti Bendrovę apie perregistravimą savo struktūroje ir paprašyti ištrinti jo struktūroje perregistruoto Pirkėjo duomenis; tokiu atveju jis atleidžiamas nuo atsakomybės.

3. Mentorius privalo informuoti Bendrovės vadovybę apie bet kokius Bendrovės taisyklių pažeidimus, padarytus jo asmeninėje grupėje.

4. Mentorius privalo laikytis Bendrovėje galiojančių taisyklių ir papildomų nurodymų, paskelbtų oficialiuose Bendrovės leidiniuose ir medžiagoje.

5. Mentorius turėtų kas mėnesį dirbti su savo grupe: vystyti grupę pritraukiant naujus Pirkėjus; padėti, vadovauti, motyvuoti savo Pirkėjus, palaikyti nuolatinį ryšį su savo Pirkėjais, informuoti juos apie grupės susitikimus, užsiėmimus ir mokymus;

6. Mentorius privalo supažindinti Pirkėjus su Bendrovėje galiojančiomis Taisyklėmis ir kontroliuoti, kaip jo grupės Pirkėjai laikosi šių Taisyklių.

7. Nuo statuso patvirtinimo momento Bendrovės direktorius neturi teisės bendradarbiauti su MLM bendrovėmis ar tiesioginės prekybos bendrovėmis, kurios prekiauja tuo pačiu ar panašiu asortimentu, taip pat įtraukti į tokią veiklą Bendrovės tinklo Pirkėjus.

8. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovės ir Pirkėjo partnerystė, pradedant nuo Partnerio statuso (12 % pagal Rinkodaros planą), gali būti įforminta Paslaugų sutartimi, kurios pagrindu pagal Rinkodaros planą apskaičiuotas atlygis pervedamas į Pirkėjo atsiskaitomąją sąskaitą.

 

 

Prisijungti


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.