TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI MIHI PREAMBUL

MODIFICARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE A SITE-ULUI MIHI

Această modificare a fost făcută ca urmare a adăugării unor noi puncte la Termeni și Condiții, care nu vor afecta utilizatorii și clienții existenți ai Mihi Sp. z o.o.

TERMENI ȘI CONDIȚII ALE SITE-ULUI MIHI

PREAMBUL

Versiunea în vigoare începând cu 25 martie 2023.

Site-ul MIHI se preocupă de drepturile consumatorilor. Consumatorul nu poate renunța la drepturile care îi sunt acordate prin lege. Clauzele contractuale mai puțin favorabile Consumatorului decât cele din Legea privind drepturile consumatorilor sunt nule și neavenite, iar în locul acestora se aplică clauzele din Legea privind drepturile consumatorilor. Prin urmare, termenii acestor Termeni și condiții nu sunt meniți să excludă sau să limiteze niciun drept al Consumatorului în temeiul unor dispoziții legale imperative, iar orice posibile îndoieli trebuie interpretate în favoarea Consumatorului. În cazul oricărei neconcordanțe neintenționate între termenii acestor Termeni și condiții și termenii menționați mai sus, prevalează acești termeni, iar MIHI îi va aplica. Acești Termeni și condiții se aplică numai Consumatorului și nu se aplică Antreprenorilor.

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Site-ul disponibil la adresa de internet www.mihi.care (inclusiv subpaginile și marcajele de la adresa de internet indicată) este operat în numele MIHI de către MIHI Sp. z o.o. cu sediul social în Varșovia, ul. ModliÅska 6A/224; 03-216 Varșovia, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor ținut de Tribunalul districtual pentru capitala Varșovia din Varșovia, a 14-a divizie comercială a Registrului național al tribunalelor, cu numărul KRS 0000972725, NIP 5242940809;

2. Utilizarea site-ului web necesită ca dispozitivul terminal și sistemul TIC utilizat de client să îndeplinească cerințele tehnice.

3. Acești Termeni și condiții se adresează atât Clienților consumatori, cât și celor care nu sunt consumatori, care utilizează site-ul web, serviciile electronice sau încheie contracte de rezervare (cu excepția punctului XIII din Termeni și condiții, care se adresează exclusiv Clienților care nu sunt consumatori).

4. Acceptarea Termenilor și condițiilor este voluntară, dar este necesară pentru a crea un Cont sau pentru ca Clientul să facă o Rezervare sau o Comandă.

5. Informațiile prezentate pe site-ul web sau, în cazul în care este disponibilă posibilitatea de a face o rezervare/comandă utilizând alte mijloace de comunicare la distanță, un e-mail de confirmare a primirii rezervării/comandă, constituie doar o invitație de a încheia un contract în sensul articolului 71 din Codul civil, adresată de MIHI clienților, și nu o ofertă în sensul Codului civil.

6. Ori de câte ori următoarele expresii scrise cu majuscule sunt utilizate în secțiunea următoare a Termenilor și condițiilor, acestea trebuie înțelese în sensul dat mai jos, cu excepția cazului în care contextul utilizării lor indică în mod clar altceva:

a) APLICAȚIE - software (aplicație mobilă) pus la dispoziția Clientului de către MIHI, destinat a fi instalat pe dispozitivul mobil al Clientului și care permite, în special, utilizarea unei părți din funcționalitatea Site-ului fără a fi nevoie să deschidă un browser web. Prevederile cuprinse în Termenii și Condițiile cu privire la Aplicație se aplică din momentul în care Aplicația este pusă la dispoziție de MIHI în magazinele de aplicații mobile indicate la alin. II alin. 14 din Termeni și condiții și în funcție de disponibilitatea ulterioară a acesteia și de funcționalitățile dezvoltate;

b) MIHI - societatea MIHI Sp. z o.o., cu sediul social în Varșovia, ul. ModliÅska 6A/224; 03-216 Varșovia, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor ținut de Tribunalul districtual pentru capitala Varșovia din Varșovia, a 14-a divizie comercială a Registrului național al tribunalelor, cu numărul KRS 0000972725, NIP 5242940809;

c) PREȚ - determinat în zloți polonezi sau în altă monedă a remunerației brute (inclusiv impozitul) datorate MIHI pentru transferul proprietății produsului către client în conformitate cu Contractul de vânzare. Prețul nu include costurile de livrare, cu excepția cazului în care termenii și condițiile contractuale aplicate de Magazin prevăd altfel;

d) ZIUA DE LUCRU - o zi de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale;

e) ZI DE LUCRU COMERCIAL - o zi de luni până vineri;

f) PAROLĂ - o secvență de caractere alfanumerice necesare pentru autentificare la accesarea Contului, care este specificată de Client la crearea Contului. Înregistrarea contului necesită repetarea de două ori a parolei pentru a permite detectarea și corectarea eventualelor erori. Clientul este obligat să păstreze parola strict confidențială (să nu o divulge niciunei terțe părți). MIHI oferă Clientului posibilitatea de a schimba Parola;

g) CLIENT - o persoană fizică; sau o persoană care acționează prin intermediul unei persoane autorizate. În cazul în care CLIENTUL este o persoană fizică cu capacitate juridică limitată, CLIENTUL este obligat să obțină consimțământul efectiv din punct de vedere juridic al reprezentantului său legal pentru a încheia Contractul de servicii/Contractul de rezervare, Contractul de vânzare și să prezinte un astfel de consimțământ la orice solicitare a MIHI; prin care, ca regulă generală, contractele încheiate pe Site-ul web au natura unor contracte încheiate în mod obișnuit pentru chestiuni minore de zi cu zi;

h) CODUL CIVIL - Legea privind Codul civil din 23 aprilie 1964 (Monitorul Oficial 2014, secțiunea 121, cu modificările ulterioare);

i) CONSUMATOR - o persoană fizică ce efectuează o tranzacție legală cu un întreprinzător care nu este direct legată de activitatea comercială sau profesională a acestuia;

j) CONT - serviciu electronic, un set de resurse din sistemul TIC al MIHI marcate cu un nume individual (Login) și o parolă furnizate de client, care permit clientului să utilizeze funcționalități/servicii suplimentare. Clientul accesează Contul utilizând Login-ul și Parola. Clientul se conectează la contul său după ce se înregistrează pe site-ul web. Contul permite înregistrarea și stocarea de informații despre datele de adresă ale Clientului pentru expedierea Produselor, urmărirea statutului Comenzilor și al Rezervărilor, accesul la istoricul Comenzilor și al Rezervărilor, precum și alte servicii puse la dispoziție de MIHI;

k) Coșul de cumpărături - un serviciu pus la dispoziția fiecărui Client care utilizează Site-ul, care constă în a face posibilă efectuarea cu ușurință a unei Rezervări sau plasarea unei Comenzi pentru unul sau mai multe Produse, introducerea codurilor de reducere care permit reducerea Prețului pe principiile definite în Contracte/reglementări separate, afișarea unui rezumat al Prețului produselor individuale și al tuturor Produselor împreună (inclusiv eventualele costuri de transport), afișarea datei estimate de livrare a Produselor Coșul de cumpărături reunește Rezervări și oferte pentru încheierea unui Contract de vânzare făcut de Client. Este posibil să se facă mai multe oferte pentru un Contract de vânzare în cadrul unei Rezervări/Comandă, în conformitate cu termenii și condițiile specificate în Termeni și condiții;

l) LOGIN - adresa de e-mail a Clientului furnizată pe Site-ul web la crearea unui Cont;

m) NEWSLETTER - un serviciu electronic care permite Clienților care îl utilizează să primească informații periodice de la MIHI, în special despre Produse, Site-ul web, inclusiv noutăți și promoții, la adresa de e-mail sau la numărul de telefon furnizat de Client, cu acordul expres al Clientului. Termenii și condițiile privind Newsletter conținute în Termeni și Condiții se vor aplica din momentul în care disponibilitatea serviciului Newsletter este activată de MIHI;

n) PARTENER MIHI - o persoană fizică sau juridică legată de MIHI prin legături comerciale, organizaționale sau financiare;

o) PRODUS - un bun mobil disponibil pe site-ul web care face obiectul unui Contract de vânzare între Client și MIHI, în schimbul plății unui Preț, sau care face obiectul unei Rezervări. Toate Produsele prezentate pe Site-ul web sunt noi;

p) PROMOȚII - condiții speciale de vânzare sau de furnizare de servicii, reglementate de termenii și condițiile menționate pe Site, oferite de MIHI la un moment dat, pe care Clientul le poate utiliza în termenii și condițiile menționate în acestea (cum ar fi, de exemplu, o reducere a prețului sau a costurilor de transport);

q) VIRTUAL WALLET - fondurile proprii ale Clientului acumulate pe Site și deținute de Client.

r) TERMENII ȘI CONDIȚII/CONCLUZII DE SERVICIU - acest document care stabilește regulile de încheiere a Contractelor de rezervare și a Contractelor de vânzare și regulile de furnizare și utilizare a serviciilor puse la dispoziția Clienților de către MIHI prin intermediul site-ului web. Termenii și condițiile definesc drepturile și obligațiile Clientului și ale MIHI. În ceea ce privește serviciile furnizate pe cale electronică, prezentul regulament reprezintă regulamentul menționat la articolul 8 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii prin mijloace electronice (Jurnalul Oficial al Republicii Moldova din 2002, nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare). În caz de conflict între Regulament și Planul de marketing disponibil pe site-ul www.mihi.care , planul de marketing are prioritate în aplicare;

s) REZERVARE - declarație de voință a Clientului, făcută prin intermediul Site-ului, având ca scop direct încheierea unui Contract de Rezervare, specificând tipul și numărul de Produs(e) și alte conținuturi prevăzute de lege și de Termenii și Condițiile. O Rezervare nu reprezintă o obligație pentru MIHI, pentru Client sau pentru terți (inclusiv partenerii MIHI) de a încheia un Contract de Rezervare sau un Contract de vânzare;

t) SERVICIUL DE INTERNET - platforma de efectuare a rezervărilor de către client și de furnizare a serviciilor furnizate de MIHI, operată de MIHI și constituind un grup de site-uri web interconectate, disponibile la următoarea adresă web: www.mihi.care și, de asemenea, prin intermediul aplicației;

u) CONȚINUT/CONȚINUTURI - elemente textuale, grafice sau multimedia (de exemplu, informații despre Produse, imagini ale Produselor, videoclipuri promoționale, descrieri, comentarii), inclusiv opere în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și imagini ale persoanelor fizice, care sunt postate și distribuite pe Site-ul web de către MIHI, contractanții MIHI, Clientul sau orice altă persoană care utilizează Site-ul web, respectiv;

v) CONTRACT DE REZERVARE - un contract între MIHI și client, prin care MIHI se angajează să confirme disponibilitatea produsului (produselor) indicat(e) de client ca parte a rezervării efectuate, iar clientul se angajează să ridice produsul (produsele) la un moment și la un magazin staționar selectat de client dintre magazinele staționare prezentate de MIHI în timpul rezervării, unde produsul (produsele) este (sunt) disponibil(e) la momentul rezervării. Contractul de Rezervare nu reprezintă un Contract de vânzare și nici nu obligă MIHI, Clientul sau orice terță parte (inclusiv Partenerii MIHI) să îl încheie. MIHI își rezervă că Contractul de rezervare poate fi modificat, reziliat de MIHI în orice mod, fără consecințe juridice pentru MIHI, cu excepția cazului în care a fost încheiat un Contract de vânzare;

w) CONTRACT DE VÂNZARE - un contract de vânzare în sensul Codului civil, privind vânzarea de către MIHI către Client a Produselor indicate în Contractul de comandă sau de rezervare, contra plății Prețului plus orice taxe suplimentare, inclusiv costurile de expediere, încheiat prin intermediul Site-ului;

x) SERVICIU ELECTRONIC - furnizarea de servicii pe cale electronică, în sensul Legii privind serviciile electronice din 18 iulie 2002 (Monitorul Oficial 2002, nr. 144, clauza 1204, astfel cum a fost modificată), de către MIHI către Client prin intermediul site-ului web, în conformitate cu Contractul de servicii. În măsura în care serviciile sunt furnizate de entități care cooperează cu MIHI, reglementările relevante privind regulile de utilizare a acestor servicii se regăsesc în termenii și condițiile pentru serviciile furnizate de aceste entități;

y) LEGEA DREPTURILOR CONSUMATORILOR, LEGE - Legea din 30 mai 2014 privind drepturile consumatorilor (Monitorul Oficial 2014, poziția 827, cu modificările ulterioare);

z) CERINȚE TEHNICE - cerințele tehnice minime care trebuie îndeplinite pentru a coopera cu sistemul TIC operat de MIHI, inclusiv pentru încheierea unui Contract de servicii, a unui Contract de vânzare sau a unui Contract de rezervare, și anume: (1) un computer, un laptop sau un alt dispozitiv multimedia cu acces la internet (în cazul Aplicației, un dispozitiv mobil); (2) acces la poșta electronică; (3) browser web: Mozilla Firefox versiunea 17.0 și versiunile ulterioare sau Internet Explorer versiunea 10.0 și versiunile ulterioare, Opera versiunea 12.0 și versiunile ulterioare, Google Chrome versiunea 23.0 și versiunile ulterioare, Safari versiunea 5.0 și versiunile ulterioare; (4) Rezoluția minimă recomandată a ecranului: 1024x768; (5) activați Cookies și Javascript în browserul dumneavoastră; în cazul efectuării unei Rezervări prin intermediul Aplicației: (8) sistemul de operare al dispozitivului mobil: Android versiunea 5.0. sau mai mare sau iOS versiunea 10.0 sau mai mare; (9) dispozitiv mobil cu cameră foto și serviciu de geolocalizare (GPS). Pentru a plasa o Comandă sau o Rezervare, Clientul trebuie să dispună de o adresă de e-mail validă/activă și, în anumite cazuri, de o tastatură sau de un alt dispozitiv de indicare care să permită completarea corectă a formularelor electronice;

aa) COMANDĂ - o declarație de voință a Clientului care exprimă o voință directă de a încheia un Contract de vânzare la distanță prin intermediul Site-ului, transmisă cu ajutorul mijloacelor de comunicare la distanță, în care se specifică Produsele pentru care Clientul depune o ofertă de încheiere a unui Contract de vânzare și datele Clientului necesare pentru posibila încheiere și executare a unui Contract de vânzare.

II. SERVICII ELECTRONICE PE SITE-UL INTERNET ȘI ÎN APLICAȚIE

1. MIHI oferă următoarele servicii electronice clienților în mod gratuit prin intermediul site-ului web:

a) Cont;

b) să permită clienților să plaseze comenzi, să facă rezervări și să încheie contracte de vânzare și de rezervare în conformitate cu acești termeni și condiții;

c) prezentarea clienților cu conținut publicitar adaptat la interesele lor, inclusiv, în funcție de acordarea de către client a consimțământului adecvat și voluntar, prezentarea clienților cu notificări curente direct de la nivelul browserului lor web ("notificări push");

d) să permită Clienților să utilizeze serviciile de coș de cumpărături;

e) permite navigarea conținutului postat pe site-ul web;

f) Buletinul informativ (în funcție de disponibilitatea acestuia);

g) în cazul Clienților aplicației (următoarele reglementări se pot aplica serviciilor electronice actuale sau celor introduse în viitor - posibilitatea de a utiliza anumite servicii electronice rezultă din funcționalitatea actuală a aplicației) și disponibilitatea acesteia în magazinele de aplicații mobile indicate în clauza II. Clauza 14 din prezentele Condiții. Pe măsură ce Aplicația se dezvoltă, aceasta poate include în special:

bb) scanarea prin intermediul camerei și salvarea codurilor de bare ale produselor selectate pentru a permite Clientului să compare prețurile acestora și pentru a accelera rezultatele căutării;

cc) prezentarea Produselor pe Site pe baza imaginilor produselor selectate încărcate de către Client;

dd) Limitarea Produselor sau a Promoțiilor prezentate, de exemplu la un produs sau la o categorie indicată de Client (de exemplu, Produse pentru bărbați/femei/copii);

ee) prezentarea notificărilor curente direct pe ecranul dispozitivului mobil (notificare "push");

ff) crearea de liste de produse preferate sau descoperite;

2. MIHI oferă în plus următoarele servicii gratuite prin intermediul site-ului web pentru clienții care și-au creat un cont:

a) să mențină sesiunea Clientului după ce acesta s-a conectat la Cont (prin intermediul unui browser sau, dacă a fost introdusă o astfel de funcționalitate, prin intermediul Aplicației);

b) să stocheze și să pună la dispoziția Clientului, prin intermediul contului, istoricul comenzilor și al rezervărilor.

3. Înregistrarea și utilizarea Contului sunt posibile după ce Clientul a finalizat împreună următorii pași:

a) completarea formularului de înregistrare;

b) acceptând prevederile acestor Termeni și condiții și făcând clic pe caseta "Înregistrare".

4. Este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date ale Clientului în formularul de înregistrare: numele și prenumele, adresa de e-mail, parola, numărul de telefon și alte date care rezultă din formularul de înregistrare.

5. Contractul de servicii este încheiat de îndată ce Clientul primește o confirmare a încheierii Contractului de servicii trimisă de MIHI la adresa de e-mail furnizată de Client în cursul înregistrării. 6. Contul este furnizat gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată. Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără a indica vreun motiv, de a șterge contul (de a renunța la cont) prin trimiterea unei cereri corespunzătoare către MIHI, în special prin e-mail la adresa: [email protected] sau în scris la adresa înregistrată a MIHI.

6. Utilizarea Coșului de cumpărături începe în momentul în care Clientul adaugă primul Produs în Coșul de cumpărături.

7. Coșul de cumpărături este furnizat gratuit și are un caracter unic și se termină în momentul plasării unei comenzi sau rezervări prin intermediul acestuia sau în momentul întreruperii mai devreme a plasării unei comenzi sau rezervări prin intermediul acestuia de către Client, în conformitate cu voința Clientului; cu toate acestea, în cazul utilizării Coșului de cumpărături prin intermediul unui browser web, Coșul de cumpărături reține informații despre Produsele selectate de către Client și după încheierea sesiunii de navigare, inclusiv după deconectare, pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile. Plasarea Produselor în Coșul de cumpărături nu garantează disponibilitatea acestora.

8. Pentru a începe serviciul de buletin informativ, este necesar consimțământul Clientului de a primi informații comerciale prin furnizarea adresei sale de e-mail în câmpul corespunzător de pe site-ul web sau prin bifarea căsuței de selectare corespunzătoare și confirmarea acestuia prin clic pe link-ul de activare trimis de MIHI la adresa de e-mail furnizată de Client (în momentul în care începe serviciul de livrare a buletinului informativ). Clientul poate, la alegerea sa, să își dea consimțământul pentru a primi informații comerciale de la entitățile colaboratoare ale MIHI sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing ale entităților colaboratoare ale MIHI. De asemenea, clientul poate accepta să primească buletinul informativ prin SMS, furnizându-și numărul de telefon mobil și bifând căsuța de selectare corespunzătoare de pe site-ul web.

9. Buletinul informativ este furnizat gratuit pentru o perioadă de timp nedeterminată (dar nu înainte ca MIHI să fi activat disponibilitatea serviciului de buletin informativ). Clientul are posibilitatea, în orice moment și fără a oferi niciun motiv, să se dezaboneze de la Newsletter (să anuleze Newsletter-ul), în special făcând clic pe linkul de dezactivare inclus în fiecare Newsletter trimis clientului sub forma unui mesaj de e-mail sau trimițând o cerere corespunzătoare către MIHI, în special prin e-mail la adresa: [email protected] sau în scris la adresa sediului social al MIHI.

10. Clientul este obligat în special să:

a) să furnizeze numai date adevărate, actuale și toate datele necesare ale Clientului în formularele puse la dispoziție pe Site;

b) să actualizeze cu promptitudine datele, inclusiv datele cu caracter personal, furnizate de Client în legătură cu încheierea Contractului de servicii, a Contractului de vânzare sau a Contractului de rezervare, în special în măsura în care acest lucru este necesar pentru executarea corectă a acestora; Clientul are opțiunea de a modifica în orice moment datele introduse la crearea Contului, utilizând opțiunile disponibile în Cont;

c) să utilizeze serviciile și funcționalitățile furnizate de MIHI într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea MIHI, a site-ului web sau a aplicației;

d) să utilizeze serviciile și funcționalitățile furnizate de MIHI într-un mod care să fie în conformitate cu legislația aplicabilă, cu prevederile Termenilor și Condițiilor, precum și cu obiceiurile și regulile de conviețuire socială acceptate;

e) să utilizeze serviciile și funcțiile furnizate de MIHI într-un mod care să nu deranjeze alți clienți și MIHI;

f) să nu furnizeze sau să transmită pe site-ul web niciun conținut care este interzis de legislația aplicabilă, în special conținut care încalcă drepturile de proprietate ale unor terțe părți sau drepturile personale ale acestora;

g) să nu întreprindă acțiuni cum ar fi:

aa) trimiterea sau postarea pe site-ul web a oricăror informații comerciale nesolicitate sau postarea oricărui conținut care încalcă legea (interzicerea conținutului ilegal);

bb) întreprinde orice acțiune informatică sau orice altă acțiune menită să intre în posesia unor informații care nu sunt destinate Clientului, inclusiv datele altor Clienți, sau să interfereze cu regulile sau aspectele tehnice ale funcționării Site-ului, a Aplicației și a procesării plăților;

cc) să modifice în mod neautorizat conținutul furnizat de MIHI, în special site-ul web, prețurile sau descrierile produselor;

a) să descarce aplicația numai din sursele legale enumerate de MIHI la punctul 14 de mai jos;

b) plata integrală și la timp a prețului și a altor costuri convenite între client și MIHI;

c) ridicarea la timp a Produselor comandate prin metoda de plată prin livrare și ramburs.

11. Reclamațiile legate de furnizarea de Servicii electronice, de Aplicație sau de Contractul de rezervare pot fi transmise, de exemplu: în scris la adresa sediului social al MIHI sau electronic prin e-mail la [email protected].

12. Se recomandă ca, în descrierea reclamației, clientul să furnizeze: (1) informații și circumstanțe referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data neregulii; (2) cererea clientului; și (3) datele de contact ale reclamantului - acest lucru va facilita și va accelera procesarea reclamației de către MIHI. Cerințele din propoziția precedentă sunt doar sub formă de recomandare și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse fără descrierea recomandată a reclamației.

13. MIHI răspunde la plângere imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la data depunerii, în conformitate cu articolul 7a alineatul (1) din lege, cu excepția cazului în care legea sau reglementările separate prevăd o perioadă de timp diferită.

14. MIHI permite Clientului să descarce gratuit Aplicația pe dispozitivul mobil al Clientului de pe următoarele magazine online de aplicații mobile:

a) Apple App Store, pentru dispozitivele mobile care utilizează sistemul de operare iOS;

b) Google Play/ Play Store, pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android;

15. Utilizarea aplicației descărcate dintr-o altă sursă decât cea indicată la punctul 14 de mai sus prezintă riscul de a compromite integritatea aplicației și de a se conecta la un software dăunător, ceea ce reprezintă un risc de securitate pentru dispozitivul mobil al Clientului și pentru datele stocate în acesta.

16. Pentru a utiliza Aplicația, Clientul este obligat să:

a) să citească și să accepte prezenții Termeni și Condiții și informațiile despre Aplicație puse la dispoziție în magazinele menționate la alin. 14 de mai sus, și

b) să descarce aplicația din magazinul menționat la alin. 14 de mai sus, și

c) să instaleze Aplicația pe dispozitivul mobil al Clientului, urmând instrucțiunile afișate la începerea procesului de instalare sau furnizate de magazinele menționate la alin. 14 de mai sus.

17. Aplicația se conectează la site-ul web prin intermediul internetului.

18. Funcționalitățile Aplicației servesc scopului furnizării de către MIHI a Serviciilor electronice într-o manieră accesibilă care să faciliteze utilizarea de către Client a Site-ului, inclusiv vizualizarea Conținutului și a Produselor.

19. Aplicația utilizează o tehnologie care stochează și accesează ID-ul clientului, permițând aplicației să funcționeze offline și să stocheze preferințele unui client care nu s-a logat (ceea ce implică accesarea memoriei unui dispozitiv mobil). Aplicația stochează ID-ul curent al Clientului până când Clientul se conectează la Aplicație, schimbă site-ul Aplicației cu un site web care funcționează în altă țară sau dezinstalează (șterge) Aplicația de pe dispozitivul mobil.

20. Pentru a utiliza funcționalitățile Aplicației menționate la clauza II(1)(g) de mai sus, este necesar, respectiv, ca Clientul să își dea consimțământul voluntar pentru ca Aplicația să acceseze camera sau serviciul de geolocalizare de pe dispozitivul mobil al Clientului, ca Clientul să își dea consimțământul voluntar pentru a primi notificări push sau pentru a furniza MIHI informații despre preferințele Clientului.

21. Clientul are posibilitatea de a anula în orice moment consimțămintele menționate la punctul 20 de mai sus sau de a dezinstala (elimina) aplicația de pe dispozitivul său mobil prin intermediul setărilor dispozitivului respectiv.

22. În situațiile prevăzute la clauza II punctul 10g și la clauza V punctul 4, MIHI are dreptul de a întrerupe temporar sau de a restricționa furnizarea serviciilor enumerate la alineatele (1) și (2) de mai sus. Într-o astfel de situație, celelalte dispoziții ale Termenilor și condițiilor se aplică în mod corespunzător. În relațiile sale cu clienții care nu sunt consumatori, MIHI nu este responsabil pentru indisponibilitatea temporară a site-ului web din motivele menționate anterior.

23. MIHI va informa clienții cu privire la orice suspendare sau restricție temporară a furnizării serviciilor prin trimiterea unui e-mail corespunzător și prin postarea unui mesaj corespunzător pe site-ul web.

24. Suspendarea sau restricționarea temporară a furnizării serviciilor nu afectează drepturile Clientului în temeiul legislației aplicabile, în special dreptul de a rezilia Contractul de servicii.

III. TERMENI ȘI CONDIȚII ALE CONTRACTULUI DE REZERVARE

1. MIHI permite efectuarea de rezervări de produse prin următoarele mijloace pe site-ul web.

2. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, MIHI poate introduce alte modalități de a face rezervări prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în termenii și condițiile stabilite în acești Termeni și condiții.

3. Încheierea contractului de rezervare între client și MIHI are loc după ce clientul a făcut o rezervare.

4. MIHI permite Clientului să facă o Rezervare prin intermediul Site-ului web, după cum urmează, în ordine:

a) Clientul adaugă în Coș maxim trei produse selectate și apoi trece la formularul de rezervare;

b) Clientul care are un cont confirmă în formularul de rezervare validitatea datelor necesare pentru încheierea și executarea contractului de rezervare. Clientul care nu are un cont trebuie să completeze singur formularul de rezervare în măsura în care datele sale sunt necesare pentru încheierea și executarea contractului de rezervare. În orice caz, furnizarea de date neactualizate sau false ale Clientului poate împiedica executarea Contractului. În formularul de Rezervare, este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date: numele persoanei care colectează obiectul Rezervării, adresa de e-mail și numărul de telefon al Clientului, precum și datele privind Contractul de Rezervare: Produsul(ele), cantitatea Produsului(lor), dacă este disponibil, tipul, culoarea și dimensiunea Produsului(lor), Magazinul Staționar unde urmează să fie ridicat Produsul(ele) (selectat dintre Magazinele Staționare unde Produsul(ele) este/sunt disponibil(e) la momentul Rezervării). În cazul non-consumatorilor, este necesar să se precizeze și firma;

c) Clientul trimite către MIHI o Rezervare (face o ofertă de încheiere a unui Contract de rezervare) utilizând funcționalitatea oferită pe Site-ul web în acest scop (buton: " Produse de rezervare"). În cazul unui Client care nu are un Cont și care nu a acceptat anterior Termenii și Condițiile, este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor;

d) În timpul rezervării, până la apăsarea butonului "Rezervă produse", Clientul are posibilitatea de a corecta în mod independent datele introduse în panoul "Coș de cumpărături" prin adăugarea sau eliminarea unui anumit articol din coșul de cumpărături.

5. În cazul încheierii unui contract de rezervare prin intermediul altor mijloace de comunicare la distanță:

a) MIHI trimite un e-mail Clientului prin care confirmă conținutul Contractului de rezervare propus;

b) Clientul trimite MIHI rezervarea prin e-mail la adresa de e-mail de la care Clientul a primit confirmarea menționată la punctul 5 litera (a) de mai sus;

c) în cazul unui Client care nu are un Cont și care nu a acceptat anterior Termenii și Condițiile, este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Client.

6. După verificarea Rezervării, fără întârzieri nejustificate, MIHI trimite un mesaj Clientului la adresa de e-mail furnizată, confirmând acceptarea uneia sau mai multor oferte individuale de încheiere a Contractului de Rezervare pentru Produsele făcute în cadrul Rezervării și confirmând încheierea Contractului de Rezervare (acceptarea Rezervării în ceea ce privește Produsele indicate în mesaj).

7. Contractul de rezervare se încheie de îndată ce oferta (ofertele) menționată (menționate mai sus) a (au) fost confirmată (confirmate), adică atunci când clientul a primit mesajul menționat la punctul 6 de mai sus cu privire la produsele indicate în acesta. MIHI trimite Clientului o confirmare a termenilor și condițiilor Contractului la adresa de e-mail furnizată de Client.

8. În cazul în care nu este posibil să se accepte toate sau unele dintre ofertele făcute în cadrul Rezervării, MIHI va contacta Clientul pentru a:

a) pentru a informa Clientul că nu este posibil să accepte toate ofertele de încheiere a Contractului de rezervare făcute în cadrul Rezervării; sau

b) pentru a confirma dorința Clientului de a efectua Rezervarea în partea în care MIHI a fost de acord să accepte ofertele pentru a încheia Contractul de rezervare. Clientul poate apoi să anuleze integral Rezervarea făcută (în ceea ce privește toate ofertele), ceea ce nu aduce atingere dreptului de anulare al Clientului. Anularea unei rezervări de către client eliberează MIHI de obligația sa de a îndeplini contractul de rezervare.

9. În cazul în care oferta (ofertele) de a încheia un Contract de rezervare făcută (făcute) în cadrul Rezervării nu poate (pot) fi acceptată (acceptate), Contractul de rezervare cu privire la produsele indicate de MIHI nu se încheie.

10. În mod independent, MIHI poate informa clientul cu privire la statutul rezervării prin trimiterea de mesaje la adresa de e-mail furnizată de client sau prin contactarea telefonică a acestuia.

11. MIHI se străduiește să se asigure că toate Produsele sunt disponibile și că este respectat Contractul de rezervare. În cazul imposibilității de a furniza, precum și în alte situații definite de lege, se pot aplica dispozițiile relevante ale Codului civil, inclusiv articolele 493-495 din Codul civil.

12. Contractul de rezervare intră în vigoare de la confirmarea rezervării până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare care urmează confirmării rezervării.

13. MIHI poate rezilia Contractul de rezervare (anula rezervarea) în orice moment, în special prin trimiterea unui e-mail către client.

14. Contractul de rezervare nu constituie o obligație din partea MIHI sau a oricărui partener MIHI de a încheia un contract de vânzare. În cazul în care se încheie un Contract de vânzare, Clientul este obligat să plătească Prețul. Plata Prețului se face prin intermediul unei metode de plată disponibile, prin intermediul Site-ului web.

15. Promoțiile valabile pe site-ul web nu sunt cumulative, cu excepția cazului în care prevederile promoției prevăd în mod expres contrariul.

IV. TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTULUI DE VÂNZARE

1. Principalele caracteristici ale prestației, inclusiv obiectul și metoda de comunicare cu Clientul, sunt specificate pe pagina web a fiecărui Produs.

2. MIHI face posibilă plasarea de comenzi pentru produse prin următoarele mijloace pe site-ul web.

3. Ca parte a dezvoltării serviciilor furnizate, MIHI poate introduce noi modalități de plasare a comenzilor prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în conformitate cu regulile stabilite în prezentele Condiții generale.

4. Încheierea unui Contract de vânzare prin intermediul Site-ului web între Client și MIHI are loc după ce Clientul a plasat o Comandă.

5. MIHI permite Clientului să plaseze o Comandă prin intermediul Site-ului web după cum urmează, în ordine:

a) Clientul adaugă produsul (produsele) selectat(e) în coșul de cumpărături și apoi trece la formularul de comandă;

b) Un client care are un cont confirmă în formularul de comandă validitatea datelor necesare pentru încheierea și executarea contractului de vânzare. Un Client care nu are un Cont trebuie să completeze în mod independent formularul de comandă cu datele sale necesare pentru încheierea și executarea Contractului de vânzare. În orice caz, furnizarea de date neactualizate sau false ale Clientului poate împiedica îndeplinirea Contractului de vânzare. În Formularul de comandă, este necesar ca Clientul să furnizeze următoarele date referitoare la Client: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei/apartamentului, codul poștal, localitatea, țara), adresa de e-mail, numărul de telefon de contact și datele referitoare la Contractul de vânzare: Produsul (Produsele), cantitatea de Produs(e), dacă este disponibilă, tipul, culoarea și dimensiunea Produsului (Produselor), locul și metoda de livrare a Produsului (Produselor), metoda de plată. În cazul Clienților care nu sunt Consumatori, este necesar să se furnizeze, de asemenea, compania și, dacă au solicitat o factură de TVA ca parte a formularului, și numărul de identificare TVA;

c) Clientul alege una dintre metodele de livrare oferite de MIHI;

d) Clientul alege modalitatea de plată a Prețului și a oricăror alte costuri totale pentru îndeplinirea Contractului de vânzare indicate în Formularul de comandă;

e) Clientul trimite MIHI o comandă (trimite o ofertă) folosind funcționalitatea pusă la dispoziție în acest scop pe site-ul web (butonul: "Comandă și plătește"). În cazul unui Client care nu are un Cont și care nu a acceptat anterior Termenii și Condițiile, este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor;

f) la plasarea unei comenzi, până în momentul apăsării butonului "Comandă și plătește", Clientul are posibilitatea de a corecta datele introduse de el însuși în cadrul panoului "Coș de cumpărături" prin adăugarea sau eliminarea unui anumit articol din coșul de cumpărături;

g) în funcție de metoda de plată selectată, Clientul poate fi redirecționat către paginile unui furnizor terț de servicii de plată pentru a efectua plata.

6. În cazul încheierii unui contract de vânzare prin intermediul altor mijloace de comunicare la distanță:

a) MIHI trimite un e-mail Clientului prin care confirmă conținutul Contractului de vânzare propus;

b) Clientul trimite comanda MIHI prin e-mail la adresa de e-mail de la care Clientul a primit confirmarea menționată la punctul 6 litera (a) de mai sus;

c) în cazul unui Client care nu are un Cont și care nu a acceptat în prealabil Termenii și Condițiile, este necesară acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Client;

7. Ca răspuns la comandă, MIHI trimite imediat un mesaj automat Clientului la adresa de e-mail furnizată de acesta în acest scop, confirmând primirea comenzii și inițiind verificarea acesteia.

8. După ce comanda a fost verificată, fără întârzieri nejustificate, MIHI trimite un mesaj Clientului la adresa de e-mail furnizată cu:

a) o confirmare a acceptării uneia sau a mai multor oferte individuale pentru Produsele făcute în cadrul comenzii și o confirmare a încheierii Contractului de vânzare (acceptarea comenzii pentru Produsele indicate în mesaj); sau

b) informația că nu este posibil să se accepte toate ofertele de produse făcute în temeiul Ordinului din motivele indicate la punctul V(4) de mai jos (neplata).

9. Contractul de vânzare se încheie în momentul confirmării ofertei (ofertelor), adică la primirea de către Client a mesajului menționat la punctul 8 litera (a) de mai sus cu privire la Produsele indicate în acesta. MIHI trimite confirmarea condițiilor contractuale Clientului la adresa de e-mail furnizată de acesta.

10. În cazul în care nu este posibil să se accepte toate sau unele dintre ofertele făcute în cadrul comenzii, MIHI va contacta Clientul pentru a:

a) să informeze Clientul cu privire la imposibilitatea de a accepta toate ofertele făcute în cadrul Comenzii pentru a încheia Contractul de vânzare; sau

b) pentru a confirma dorința Clientului de a da curs comenzii în partea în care MIHI a fost de acord să accepte ofertele de încheiere a Contractului de vânzare. Clientul poate apoi să anuleze comanda în întregime (în măsura tuturor ofertelor făcute), ceea ce nu aduce atingere dreptului de retragere al Clientului. Anularea comenzii de către client va elibera MIHI de obligația sa de a îndeplini comanda. În cazul în care comanda este anulată, punctul 11 de mai jos se aplică în mod corespunzător.

11. În cazul în care nu este posibil să se accepte oferta (ofertele) făcută (făcute) în cadrul comenzii, Contractul de vânzare cu privire la produsele indicate de site-ul web nu se va încheia, iar MIHI va returna imediat, dar nu mai târziu de 14 zile, plățile efectuate de către Client în ceea ce privește domeniul de aplicare în care Contractul de vânzare nu a fost încheiat. Dispozițiile clauzei IX(6) din Termeni și Condiții se aplică în mod corespunzător.

12. În mod independent, MIHI poate informa clientul cu privire la stadiul comenzii, în special prin trimiterea de mesaje la adresa de e-mail furnizată de client, prin SMS sau prin contact telefonic.

13. MIHI se străduiește să se asigure că toate Produsele sunt disponibile și că este respectat Contractul de vânzare. În cazul în care executarea nu este posibilă și în alte situații definite de lege, se pot aplica dispozițiile relevante ale Codului civil, inclusiv articolele 493-495 din Codul civil, în special în ceea ce privește obligația de a returna fără întârziere prestația către consumator.

14. Valoarea totală a comenzii include Prețul, costurile de expediere și orice alte costuri ale serviciilor opționale cu plată selectate de către Client. MIHI poate stabili, pe parcursul unei perioade selectate de aceasta, un prag pentru valoarea minimă a comenzii pentru care transportul produselor este gratuit. Clientul este informat cu privire la prețul total, inclusiv taxele, al Produsului care face obiectul comenzii, precum și cu privire la costurile de livrare (inclusiv costurile de transport, de livrare și poștale) și alte costuri și, atunci când valoarea acestor costuri nu poate fi determinată, cu privire la obligația de a le plăti, în momentul plasării comenzii, inclusiv atunci când Clientul își exprimă voința de a fi obligat prin Contractul de vânzare.

15. Promoțiile valabile pe site-ul web sau în magazinele de papetărie nu sunt cumulative, cu excepția cazului în care prevederile promoției prevăd în mod expres contrariul.

V. METODE DE PLATĂ ȘI DATE DE PLATĂ PENTRU PRODUS

1. MIHI pune la dispoziția Clientului, sub rezerva dispozițiilor secțiunii II, punctul 22, diverse metode de plată pentru Contractul de vânzare, în special:

a) în numerar la livrare în momentul livrării;

b) prin transfer bancar în contul bancar al MIHI;

c) plata electronică și plata cu cardul de credit prin intermediul serviciilor autorizate, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție pe site-ul web.

d) prin intermediul unui portofel virtual.

2. Metodele actuale de plată posibile sunt specificate pe site-ul web la rubrica "Metode de plată" și, de fiecare dată, pe subpagina produsului respectiv. Metodele de plată disponibile pot depinde de metoda de livrare selectată de către Client.

3. Decontarea tranzacțiilor prin plată electronică și prin card de plată se efectuează la alegerea Clientului prin intermediul serviciilor autorizate.

4. În cazul în care MIHI nu primește plata de la un client care a ales să plătească în avans, adică plata prin transfer bancar, plată electronică sau prin card de plată, MIHI poate contacta clientul pentru a-i reaminti plata, inclusiv prin trimiterea unui e-mail. Neefectuarea plății în termen de 10 zile de la Comandă va duce la neacceptarea ofertei făcute de Client în cadrul Comenzii și la anularea acesteia.

5. În cazul în care Clientul alege să plătească în numerar la livrare, Clientul este obligat să efectueze plata la livrare. 6. Refuzul Clientului de a lua în primire produsul, în ciuda stabilirii unui termen suplimentar corespunzător, constituie o condiție pentru rezilierea Contractului de vânzare. De asemenea, Clientul poate anula Comanda în termenul indicat, fără a suporta consecințe, ceea ce nu afectează dreptul său de a se retrage din Contract.

6. La efectuarea unei rezervări și la achiziționarea ulterioară a Produsului, Clientul plătește pentru acesta, printre altele, prin intermediul Portofelului virtual. Fondurile acumulate în Portofelul Virtual sunt proprietatea exclusivă a Clientului până la achiziționarea sau livrarea Produsului. Clientul recunoaște și declară că Mihi are dreptul de a deduce Prețul din Portofelul Virtual în conformitate cu art. 498 și urm. k.c. Clientul îi acordă lui Mihi o împuternicire pentru deducere, cu condiția ca conținutul art. 498 și urm. 108 k.c. nu are nicio utilitate. Clientul are dreptul de a depune în orice moment fonduri proprii în Portofelul său Virtual, recunoscând că Mihi nu este custodele acestor fonduri. Clientul are dreptul de a solicita în orice moment returnarea fondurilor acumulate în Portofelul Virtual, care vor fi returnate cel târziu în termen de 7 zile lucrătoare. O declarație de retragere a fondurilor din Portofelul Virtual poate fi trimisă fie prin poștă la adresa sediului social al Mihi, fie la adresa de e-mail: [email protected]. Clientul recunoaște, de asemenea, că fondurile acumulate în Portofelul Virtual sunt folosite doar pentru a plăti Produsul. Mihi livrează Produsul către Client împreună cu documentul fiscal.

VI. COSTUL, MODALITĂȚILE ȘI DATA DE LIVRARE A PRODUSULUI

1. Livrarea Produsului este disponibilă pe teritoriul Republicii Polone, în măsura în care este indicată de fiecare dată în fila "Metode de livrare" de pe Site și de fiecare dată pe subpagina Produsului respectiv.

2. Livrarea Produsului către Client este taxabilă, cu excepția cazului în care Contractul de vânzare prevede altfel. Costurile de livrare ale Produsului sunt indicate Clientului în fila "Modalități de livrare" de pe Site și de fiecare dată pe subpagina Produsului respectiv, inclusiv în momentul în care Clientul își exprimă voința de a fi obligat prin Contractul de vânzare. În principiu, MIHI pune la dispoziția Clientului, sub rezerva dispozițiilor din Secțiunea II, paragraful 22, în special următoarele metode de livrare a Produsului:

a. Livrare poștală, expediere poștală;;

b. Livrare prin curierat, contra ramburs;

c. Dulapuri pentru colete InPost.

3. Metodele de livrare disponibile pot depinde de metoda de plată selectată de către Client.

4. Timpul total de așteptare pentru ca Clientul să primească Produsul (timpul de livrare) este format din timpul în care MIHI pregătește comanda pentru expediere și timpul în care transportatorul livrează Produsul.

5. Termenul de livrare a Produsului către Client este de până la 7 zile lucrătoare, cu excepția cazului în care în descrierea Produsului în cauză sau la plasarea comenzii este specificată o perioadă mai scurtă. În cazul în care o Comandă este plasată pentru mai multe Produse cu termene de livrare diferite în același timp, termenul de livrare va fi cel mai lung termen specificat, care nu va fi, totuși, mai mare de 7 Zile lucrătoare.

6. Timpul în care MIHI pregătește comanda pentru expediere este de fiecare dată indicat pe subpagina Produsului respectiv și se calculează de la data (începutul perioadei de livrare):

a. creditarea contului bancar sau a contului de decontare al MIHI - în cazul în care Clientul a ales plata prin transfer bancar, plată electronică sau card de plată

b. încheierea Contractului de vânzare - în cazul în care Clientul alege metoda de plată în numerar la livrare.

7. La timpul menționat mai sus trebuie să se adauge timpul de livrare a Produsului de către transportatorul respectiv, care depinde de forma de livrare aleasă de Client și este prezentat de fiecare dată pe subpagina Produsului respectiv și în fila "Metode de livrare" de pe Site.

VII. RECLAMAȚIA PRIVIND PRODUSUL

1. Baza și domeniul de aplicare a răspunderii MIHI față de client în cazul în care produsul vândut prezintă un defect fizic sau juridic (garanție) sunt stabilite în dispozițiile Legii privind Codul civil, în special în articolele 556 și următoarele din Codul civil.

2. Produsele afișate pe site-ul web pot fi acoperite de o garanție a producătorului sau a distribuitorului. Termenii detaliați ai garanției și durata acesteia sunt atunci menționați în cardul de garanție emis de garant și atașat produsului.

3. MIHI are obligația de a furniza Clientului un Produs fără defecte.

4. O reclamație poate fi făcută de către client, de exemplu, în scris la adresa MIHI, cu mențiunea "Reclamație". În cazul în care reclamația se referă la un Produs, este de obicei oportun să o predați la MIHI împreună cu cererea, pentru a permite MIHI să examineze Produsul și să răspundă la cerere. Detaliile privind metodele puse la dispoziție de MIHI pentru ca Clientul să îi livreze produsul în mod gratuit în legătură cu o reclamație pot fi găsite în cadrul site-ului web la rubrica "Reclamații".

5. În cazul în care un Produs vândut are un defect, Clientul poate:

a) să facă o declarație de reducere a prețului sau să se retragă din contractul de vânzare, cu excepția cazului în care MIHI înlocuiește produsul defect cu unul fără defecte sau înlătură defectul imediat și fără inconveniente excesive pentru client. Prețul redus va fi în proporție cu prețul contractului, așa cum rămâne valoarea Produsului cu defect față de valoarea Produsului fără defect. Clientul nu poate renunța la contract dacă defectul produsului este nesemnificativ;

b) să ceară înlocuirea produsului cu un produs fără defecte sau înlăturarea defectului. MIHI este obligată să înlocuiască Produsul defect cu unul fără defecte sau să înlăture defectul într-un termen rezonabil, fără inconveniente nejustificate pentru Client, cu rezervele și în conformitate cu regulile specificate în dispozițiile relevante ale Codului civil.

6. Clientul poate, în locul remedierii defectelor propuse de MIHI, să solicite înlocuirea produsului cu un produs fără defecte sau, în locul înlocuirii produsului, să solicite remedierea defectelor, cu excepția cazului în care aducerea produsului în conformitate cu contractul în modul ales de consumator este imposibilă sau ar necesita costuri excesive în comparație cu modul propus de MIHI. La evaluarea caracterului nerezonabil al costurilor, se va lua în considerare valoarea Produsului fără defecte, natura și importanța defectului constatat și inconvenientele la care alte mijloace de satisfacere ar expune consumatorul.

7. Se recomandă Clientului să precizeze în descrierea reclamației: (1) informații și circumstanțe referitoare la obiectul reclamației, în special tipul și data apariției defectului; (2) o cerere privind metoda de aducere a produsului în conformitate cu Contractul de vânzare sau o declarație de reducere a prețului sau de retragere din Contractul de vânzare; și (3) datele de contact ale reclamantului - acest lucru va facilita și accelera procesarea reclamației de către MIHI. Cerințele specificate în fraza precedentă sunt doar sub formă de recomandare și nu afectează eficacitatea reclamațiilor depuse cu omiterea descrierii recomandate a reclamației.

8. MIHI va răspunde la reclamația privind produsul imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea acesteia. În cazul în care Clientul a solicitat înlocuirea articolului sau eliminarea defectului sau a făcut o declarație de reducere a prețului, precizând suma cu care urmează să fie redus prețul, iar MIHI nu a răspuns la această cerere în termen de 14 zile de la primire, se consideră că MIHI a luat act de cerere.

9. În cazul în care, pentru ca MIHI să răspundă la reclamația Clientului sau pentru a exercita drepturile Clientului în cadrul garanției, este necesară livrarea produsului către MIHI, în conformitate cu articolul 5612 coroborat cu articolul 354 § 2 din Codul civil, Clientul va fi obligat să livreze produsul pe cheltuiala MIHI la adresa MIHI Sp. z o.o., 1 Kineskopowa St., 05-500 Piaseczno, marcată "Reclamație".

VIII. PROCEDURI EXTRAJUDICIARE DE TRATARE ȘI SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI NORME PRIVIND ACCESUL LA ACESTE PRODUSE

1. Utilizarea procedurilor extrajudiciare pentru soluționarea plângerilor și urmărirea creanțelor este voluntară

2. Principiile procedurilor extrajudiciare de soluționare a litigiilor de consum și obligațiile antreprenorilor în acest sens sunt definite separat în lege (inclusiv, în special, în Legea din 23 septembrie 2016 privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum, Monitorul Oficial 2016, poziția 1823) sau în reglementările aplicate de entitățile relevante competente pentru soluționarea litigiilor de consum.

3. Clientul care este un consumator are la dispoziție următoarele exemple de proceduri extrajudiciare de reclamație și de recurs:

a) Clientul are dreptul de a se adresa instanței permanente de protecție a consumatorilor pe cale amiabilă menționate la articolul 37 din Legea din 15 decembrie 2000 privind inspecția comercială (Monitorul Oficial 2001 nr. 4 punctul 25, cu modificările ulterioare) pentru a soluționa un litigiu care decurge din contractul de servicii sau contractul de rezervare încheiat;

b) Clientul are dreptul de a se adresa inspectorului provincial al Inspecției Comerciale, în conformitate cu articolul 36 din Legea privind Inspecția Comercială din 15 decembrie 2000 (Monitorul Oficial 2001 nr. 4, punctul 25, cu modificările ulterioare), pentru inițierea unei proceduri de mediere în vederea soluționării extrajudiciare a litigiilor între client și MIHI;

c) Clientul poate beneficia de asistență gratuită în soluționarea unui litigiu între client și MIHI, utilizând, de asemenea, asistența gratuită a unui mediator districtual (orășenesc) pentru consumatori sau a unei organizații sociale ale cărei sarcini statutare includ protecția consumatorilor (de exemplu, Federația Consumatorilor, Asociația Consumatorilor Polonezi).

d) Clientul poate depune o reclamație prin intermediul platformei online ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR este, de asemenea, o sursă de informații cu privire la formele de soluționare extrajudiciară a litigiilor care pot apărea între comercianți și consumatori.

IX. DREPTUL DE RETRAGERE DIN CONTRACT

1. Un client care a încheiat un contract la distanță poate, în termen de 14 zile, să se retragă din contract fără a da niciun motiv și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de lege. (ceea ce constituie acordarea unui drept contractual de retragere pentru clienții care nu sunt consumatori). Pentru a respecta termenul, este suficient ca clientul să facă o declarație către MIHI înainte de expirarea datei specificate. Clientul poate face orice declarație lipsită de ambiguitate prin care să informeze despre retragerea sa din contractul de vânzare. Declarația de retragere din Contractul de vânzare poate fi făcută, de exemplu:

a) în scris către MIHI;

b) prin e-mail la adresa [email protected] .

2. Termenul de retragere dintr-un Contract de vânzare începe în ziua în care Clientul sau o terță parte, alta decât transportatorul indicat de Client, intră în posesia Produsului, iar în cazul unui Contract de vânzare care:

a) constă în mai multe Produse care sunt livrate separat, în loturi sau în părți, de la luarea în posesie a ultimului Produs, lot sau parte, sau

b) implică livrarea regulată a Produselor pe o perioadă de timp - de la intrarea în posesia primului Produs.

3. În caz de retragere dintr-un contract la distanță, contractul se consideră ca fiind neîncheiat.

4. MIHI este obligată să returneze Clientului toate plățile efectuate de către Client, inclusiv costurile de livrare a Produsului (cu excepția costurilor suplimentare care rezultă din metoda de livrare aleasă de Client, alta decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită disponibilă pe Site), fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea declarației de retragere a Clientului.

5. MIHI returnează plata utilizând aceeași metodă de plată utilizată de client, cu excepția cazului în care consumatorul a acceptat în mod expres o altă metodă de returnare care nu implică niciun cost pentru client.

6. Clientul este obligat să returneze Produsul la MIHI fără întârziere, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care a renunțat la Contractul de vânzare, persoanei autorizate să primească Produsul, cu excepția cazului în care MIHI s-a oferit să ridice ea însăși Produsul. Pentru a respecta termenul de returnare a Produsului (inclusiv a Produselor care prezintă semne de utilizare), este suficient să îl trimiteți înapoi înainte de termenul limită la adresa: MIHI Sp. z o.o., Strada Kineskopowa nr. 1, 05-500 Piaseczno. Vă rugăm să atașați dovada de cumpărare a Produsului, dacă este posibil.

7. Clientul este responsabil pentru orice reducere a valorii produsului care rezultă din utilizarea produsului într-un mod care depășește ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului.

8. Clientul suportă doar costurile directe de returnare a produsului.

9. Clientul nu are dreptul de retragere dintr-un contract la distanță în ceea ce privește contractele: (1) de prestări de servicii, în cazul în care MIHI a executat integral serviciul cu acordul expres al clientului, care a fost informat înainte de începerea prestării serviciului că, după ce MIHI a executat serviciul, clientul își va pierde dreptul de a se retrage din contract; (2) în care prețul sau remunerația depinde de fluctuațiile de pe piața financiară asupra cărora MIHI nu are niciun control și care pot apărea înainte de sfârșitul perioadei de retragere; (3) în care obiectul prestației este un Produs nerefabricat, produs conform specificațiilor consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor personalizate ale consumatorului; (4) în care obiectul prestației constă într-un Produs perisabil sau un Produs cu termen de valabilitate scurt; (5) în care obiectul prestației constă într-un Produs furnizat într-un ambalaj sigilat care nu poate fi returnat după deschidere din motive de sănătate sau de igienă, dacă ambalajul a fost deschis după livrare; (6) în care obiectul prestației constă în Produse care, după livrare, datorită naturii lor, sunt combinate în mod inseparabil cu alte lucruri; (7) în care obiectul prestației constă în băuturi alcoolice, al căror preț a fost convenit la încheierea Contractului de vânzare, a căror livrare nu poate avea loc decât după 30 de zile și a căror valoare depinde de fluctuațiile de pe piață asupra cărora MIHI nu are niciun control; (8) în care consumatorul a solicitat în mod expres MIHI să se deplaseze la el pentru o reparație sau o întreținere urgentă; în cazul în care MIHI furnizează servicii suplimentare, altele decât cele solicitate de consumator, sau furnizează Produse, altele decât piesele de schimb necesare pentru reparație sau întreținere, consumatorul are dreptul de retragere în ceea ce privește serviciile suplimentare sau Produsele; (9) în care obiectul prestației este reprezentat de înregistrări sonore sau vizuale sau de programe de calculator furnizate în ambalaj sigilat, în cazul în care ambalajul a fost deschis după livrare; (10) pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția unui contract de abonament; (11) încheiate prin intermediul unei licitații publice; (12) pentru prestarea de servicii de cazare, altele decât cele în scop rezidențial, de transport de bunuri, de închiriere de autovehicule, de catering, de servicii legate de activități de agrement, de divertisment, de evenimente sportive sau culturale, în cazul în care contractul specifică ziua sau perioada de prestare; (13) pentru furnizarea de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material, în cazul în care prestarea a început cu acordul expres al consumatorului înainte de expirarea perioadei de retragere și după ce MIHI a informat consumatorul cu privire la pierderea dreptului de retragere.

10. Aveți dreptul de a vă retrage din contractul la distanță în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv, iar în cazul unui contract încheiat în timpul unei vizite nesolicitate la locul de reședință al consumatorului sau al unui sejur obișnuit, sau al unei călătorii - în termen de 30 de zile. Termenul de retragere din contract expiră la 14 zile de la data cumpărării, iar în cazul unui contract încheiat în timpul unei vizite nesolicitate la locul de reședință sau de ședere obișnuită al consumatorului, sau în timpul unei călătorii - la 30 de zile de la data cumpărării. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract printr-o declarație neechivocă (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă sau prin e-mail). Puteți utiliza modelul de formular de retragere, dar nu este obligatoriu. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți informațiile privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Efectele retragerii din contract: În cazul retragerii din prezentul contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare a bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea de către dvs. a unei alte metode de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare obișnuită oferită de noi), imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care am fost informați cu privire la decizia dvs. de a vă exercita dreptul de retragere din prezentul contract. Vom efectua rambursarea folosind aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați convenit în mod expres altfel; în orice caz, nu veți suporta niciun comision ca urmare a acestei rambursări.

X. LICENȚĂ

1. Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/plasat pe Site-ul web de către MIHI sau partenerii săi, în special drepturile de autor, denumirea Site-ului web (marcă comercială), elementele grafice ale Site-ului web, software-ul (inclusiv Aplicația) și drepturile asupra bazei de date sunt protejate de lege și aparțin MIHI sau entităților cu care MIHI a încheiat contractele relevante. Clientul are dreptul de a utiliza gratuit conținutul menționat mai sus, inclusiv aplicația, precum și de a utiliza conținutul postat în conformitate cu legea și deja distribuit de alți clienți pe site-ul web, dar numai în cadrul utilizării sale personale și exclusiv pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului web, la nivel mondial. Utilizarea Conținutului, inclusiv a Aplicației, în orice altă măsură este permisă numai cu acordul prealabil expres și în scris al unei entități autorizate, sub sancțiunea nulității.

2. Clientul, prin postarea pe site-ul web (inclusiv prin intermediul aplicației) a oricărui conținut, în special a graficelor, comentariilor, opiniilor sau declarațiilor în cont sau în altă parte pe site-ul web, acordă prin prezenta MIHI o licență neexclusivă, fără redevențe, pentru a utiliza, înregistra în memoria computerului, modifica, șterge, adăuga, executa public, afișa public, reproduce și distribui (în special pe internet) un astfel de conținut, în întreaga lume. Acest drept include dreptul de a acorda sublicențe în măsura în care acest lucru este justificat de executarea Contractului de rezervare sau a Contractului de servicii (inclusiv funcționarea și dezvoltarea site-ului web), precum și autorizația de a exercita, de sine stătător sau cu ajutorul unor terți, drepturi subsidiare în ceea ce privește dezvoltarea, adaptarea, modificarea și traducerea operei în sensul Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe din 4 februarie 1994. În măsura în care clientul nu are dreptul de a acorda licențele menționate la prezentul alineat (2), clientul se angajează să obțină astfel de licențe corespunzătoare pentru MIHI.

3. Indiferent de prevederile de mai sus, aplicația face obiectul drepturilor de autor ale MIHI. La instalarea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului, MIHI acordă Clientului o licență neexclusivă de utilizare a Aplicației, inclusiv reproducerea Aplicației numai în legătură cu descărcarea acesteia pe dispozitivul mobil și instalarea și rularea Aplicației pe dispozitivul mobil al Clientului. Clientul poate instala Aplicația pe orice număr de dispozitive mobile ale Clientului, dar pe un singur dispozitiv mobil poate fi instalată o singură copie a Aplicației.

4. În special, Clientul nu este autorizat să traducă, să adapteze, să rearanjeze sau să facă orice alte modificări ale Aplicației, inclusiv ale codului sursă al acesteia, cu excepția celor permise de lege, iar Clientul nu este autorizat să utilizeze Aplicația în scopuri lucrative.

XI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate de MIHI în calitate de operator de date cu caracter personal.

2. Furnizarea de date cu caracter personal de către Client este voluntară, dar necesară pentru a crea un Cont, pentru a utiliza anumite Servicii electronice sau pentru a încheia un Contract de vânzare sau un Contract de rezervare.

3. MIHI utilizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate.

4. Datele cu caracter personal ale Clientului puse la dispoziție pe Site-ul web sau obținute pe baza activității Clientului pe Internet și în Magazinele staționare sau obținute prin intermediul Aplicației vor fi prelucrate de MIHI în scopurile specifice și definite, indicate în formularele individuale de pe Site-ul web și descrise în detaliu în Politica de confidențialitate disponibilă pe Site-ul web.

5. Ca regulă generală, în funcție de utilizarea unor funcționalități specifice, Clientul are dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție, dreptul de acces la datele sale cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării și portabilitatea datelor.

6. Explicații suplimentare cu privire la protecția datelor cu caracter personal sunt cuprinse în "Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal", disponibilă pe site-ul web.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE SERVICII ȘI MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

1. MIHI poate rezilia în orice moment Contractul de servicii sau orice contract de licență acordat în temeiul clauzei X din Termeni și condiții cu Clientul, cu un preaviz de o lună, din motive întemeiate, înțelese ca (catalog închis):

a) o modificare a dispozițiilor legale care reglementează furnizarea de servicii prin mijloace electronice de către MIHI, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în contractul încheiat între client și MIHI sau o modificare a interpretării dispozițiilor legale menționate mai sus ca urmare a hotărârilor judecătorești, deciziilor, recomandărilor sau instrucțiunilor autorităților sau organismelor competente în domeniu;

b) o modificare a modului de furnizare a serviciilor, datorată exclusiv unor motive tehnice sau tehnologice (în special actualizări ale cerințelor tehnice prevăzute în prezentele Condiții generale);

c) o modificare a domeniului de aplicare sau a furnizării serviciilor la care se aplică acești Termeni și condiții, prin introducerea de noi funcționalități sau servicii, modificarea sau retragerea de către MIHI a unor funcționalități sau servicii existente care fac obiectul Termenilor și condițiilor.

2. MIHI trimite declarația sa în conformitate cu termenii de la punctul 1 de mai sus la adresa de e-mail furnizată de client la crearea unui cont sau la efectuarea unei rezervări sau, în cazul în care MIHI nu are adresa de e-mail a clientului, ca parte a notificărilor din aplicație.

3. MIHI poate rezilia Contractul de servicii al Clientului sau orice Contract de licență acordat în temeiul clauzei X din Termeni și Condiții, prin transmiterea unui preaviz de șapte zile Clientului sau poate refuza Clientului dreptul de a mai utiliza Site-ul web (inclusiv prin intermediul Aplicației) și de a face Rezervări și poate restricționa accesul Clientului la o parte sau la întregul Conținut, din motive întemeiate, și anume în cazul unei încălcări grave a acestor Termeni și Condiții de către Client, adică în situațiile în care Clientul (catalog închis) încalcă prevederile clauzei II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j din Termeni și Condiții.

4. MIHI își rezervă dreptul de a rezilia Contractul de servicii (și, în consecință, de a șterge contul) dacă contul clientului rămâne inactiv pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.

5. Un client căruia i se aplică dispoziția de la punctul 3 de mai sus poate utiliza site-ul web după ce a contactat MIHI și a obținut permisiunea MIHI de a continua să utilizeze site-ul web.

6. Termenii și condițiile și anexele la Termeni și condiții constituie un model de contract în sensul articolului 384 § 1 din Codul civil.

7. MIHI poate modifica acești Termeni și condiții (cu excepția clauzei XIII din Termeni și condiții, care se aplică Clienților care nu sunt consumatori și care poate fi modificată în orice moment pe baza legislației general aplicabile) în cazul apariției a cel puțin unuia dintre următoarele motive importante indicate mai jos:

a) o modificare a legii care reglementează vânzarea de produse sau prestarea de servicii prin mijloace electronice de către MIHI, care afectează drepturile și obligațiile reciproce prevăzute în contractul încheiat între client și MIHI, sau o modificare a interpretării legii menționate mai sus ca urmare a hotărârilor judecătorești, deciziilor, recomandărilor sau recomandărilor autorităților sau organismelor competente în domeniu;

b) o modificare a modului de furnizare a serviciilor, datorată exclusiv unor motive tehnice sau tehnologice (în special actualizări ale cerințelor tehnice prevăzute în prezentele Condiții generale);

c) o schimbare a domeniului de aplicare sau a furnizării de servicii cărora li se aplică prevederile acestor Termeni și Condiții, prin introducerea de noi servicii, modificări.

8. În cazul în care se aduc modificări Termenilor și condițiilor, MIHI va pune la dispoziție textul consolidat al Termenilor și condițiilor prin publicarea pe site-ul web și prin intermediul unui mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată de Client la încheierea Contractului de servicii, ceea ce părțile consideră că reprezintă introducerea informației privind modificarea în mijloacele de comunicare electronică, astfel încât Clientul să se poată familiariza cu conținutul acesteia. În cazul în care MIHI nu dispune de adresa de e-mail a Clientului - mesajul privind modificarea Termenilor și condițiilor va fi comunicat Clientului ca parte a notificărilor din Aplicație.

9. Modificarea termenilor și condițiilor intră în vigoare la 14 zile de la data trimiterii informațiilor privind modificarea. 10. În cazul Clienților care au încheiat un Contract de servicii, respectiv care au un Cont, aceștia au dreptul de a rezilia Contractul de servicii în termen de 14 zile de la data notificării modificării Termenilor și condițiilor. Modificarea Termenilor și Condițiilor nu are nicio semnificație pentru Contractele de servicii, Contractele de rezervare și Contractele de vânzare încheiate între Client și MIHI înainte de modificarea Termenilor și Condițiilor.

XIII. REGLEMENTĂRI PENTRU CLIENȚII CARE NU SUNT CONSUMATORI.

1. Prezenta clauză din Termeni și condiții și dispozițiile cuprinse în aceasta se aplică numai clienților care nu sunt consumatori.

2. În cazul clienților care nu sunt consumatori, MIHI poate rezilia contractul de servicii sau orice contract de licență acordat în temeiul clauzei X din Termeni și condiții cu efect imediat și fără a indica motivele, trimițând clientului o declarație în acest sens, sub orice formă.

3. MIHI are dreptul de a se retrage dintr-un contract de vânzare încheiat cu un client care nu este consumator în termen de 30 de zile de la încheierea acestuia. Retragerea din Contractul de vânzare în acest caz poate avea loc fără a oferi vreun motiv și nu dă naștere la nicio pretenție din partea Clientului care nu este consumator față de MIHI.

4. Nici MIHI, nici angajații, reprezentanții autorizați și agenții săi nu sunt răspunzători față de client, subcontractanții, angajații, reprezentanții autorizați sau agenții acestuia pentru orice daune, inclusiv pentru pierderea de profit, cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate de aceștia în mod intenționat.

5. Ori de câte ori se stabilește răspunderea MIHI, a angajaților, a reprezentanților autorizați sau a împuterniciților săi, această răspundere față de clientul neconsumator, indiferent de temeiul său juridic, este limitată într-o singură cerere la suma de 1.000 PLN (o mie).

6. Orice litigiu care apare între MIHI și un client care nu este consumator va fi supus instanței de judecată care are jurisdicție asupra sediului social al MIHI.

7. În ceea ce privește clienții care nu sunt consumatori, MIHI poate modifica Termenii și condițiile în orice moment pe baza dispozițiilor legale general aplicabile.

XIV. DISPOZIȚII FINALE

1. Regulamentele intră în vigoare la 25 martie 2023. 2. Regulamentele anterioare își pierd valabilitatea de la data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului regulament.

2. Contractele încheiate de MIHI se încheie în limba poloneză.

3. Înregistrarea, securizarea, punerea la dispoziție și confirmarea prevederilor materiale ale Contractului de servicii încheiat se realizează prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de Client.

4. Înregistrarea, asigurarea, punerea la dispoziția și confirmarea către Client a prevederilor materiale ale Contractului de vânzare încheiat are loc prin trimiterea către Client a unui e-mail de confirmare a comenzii și prin atașarea specificației comenzii și a dovezii fiscale de cumpărare la coletul care conține Produsul. Conținutul Contractului de vânzare este înregistrat și securizat suplimentar în sistemul informatic al site-ului web.

5. MIHI asigură măsuri tehnice și organizatorice adecvate gradului de risc de securitate al funcționalității sau serviciilor furnizate în cadrul contractului de servicii. Utilizarea Serviciilor electronice implică riscuri tipice în ceea ce privește transmiterea de date prin internet, cum ar fi difuzarea, pierderea sau accesul la acestea de către persoane neautorizate.

6. MIHI vă informează că utilizarea Site-ului web prin intermediul unui browser web sau a Aplicației, inclusiv trimiterea de Rezervări, poate fi asociată cu necesitatea de a suporta costuri de conectare la internet (taxa de transfer de date) sau costuri de conectare telefonică, în funcție de pachetul tarifar al furnizorului de servicii utilizat de către Client.

7. Chestiunile care nu sunt reglementate de acești Termeni și condiții vor fi guvernate de dispozițiile general aplicabile ale legislației poloneze, în special: Codul civil; Legea privind prestarea de servicii prin mijloace electronice din 18 iulie 2002 (Jurnalul de legi 2002 nr. 144, poziția 1204, cu modificările ulterioare) și alte dispoziții relevante ale dreptului universal aplicabil.

8. Legea aplicabilă este legea poloneză. Alegerea legii poloneze în baza acestor Termeni și condiții nu privează consumatorul de protecția care îi este acordată pe baza unor dispoziții care nu pot fi excluse prin contract între MIHI și consumator în temeiul legii care ar fi aplicabilă în conformitate cu reglementările relevante în absența alegerii.

Autentificare


Notice. We use cookies to provide necessary website functionality, improve your experience and analyze our traffic. By using our website, you agree to our legal policies.